Poradnik – Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – MOPR

Kiedy świeżo upieczeni rodzice wydają na świat potomka towarzyszy temu gama różnorakich uczuć. Począwszy od radości bycia ojcem i matką małego człowieka, aż poprzez obawy czy sprawdzą się w tej roli. Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku kiedy okaże się, że w ich życiu pojawi się dziecko z niepełnosprawnością. Wtem obaw jest jeszcze więcej. Wynikają one z niewiedzy dotyczącej tego jak pomóc dziecku oraz co przysługuje rodzicom z tytułu jego niepełnosprawności. We współpracy z trzema instytucjami postanowiliśmy odpowiedzieć Państwu na postawione powyżej pytanie. Mamy nadzieję, że dzięki cyklowi artykułów rozwiejemy niepokój sprawiając, że będą mogli Państwo w pełni cieszyć się z pełnienia roli rodziców. W pierwszej kolejności zapraszamy do zapoznania się z wsparciem oferowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Komu dedykowana pomoc MOPR

Instytucja ta dedykuje pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz mającym problemy finansowe lub opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy w ramach programów realizowanych przez ośrodek. Finansowane są ze środków PFRON.

Przystosowanie mieszkania

Jedną z form wsparcia jest program „Samodzielność – aktywność- mobilność”. Jest on dedykowany osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z upośledzeniem narządu ruchu w celem przystosowania mieszkania do ich potrzeb.

Zasiłki

Rodziny potrzebujące mogą skorzystać z pomocy w zakresie zasiłków celowych przeznaczanych na zakup jedzenia, leków, obuwia czy odzieży oraz z bezpłatnej pomocy psychologicznej lub prawniczej.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84zł

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84zł miesięcznie przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Bez względu na dochód rodziny wspomniany zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
  • Osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Dotyczy to przypadku kiedy niepełnosprawność powstała do 21 roku życia.
  • Osobie po 75 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie posiadającej dodatek pielęgnacyjny.

Dofinansowania

Wydział Rehabilitacji Społecznej udzieli informacji dotyczących dofinansowań z programu Aktywny Samorząd lub Dostępne Mieszkanie.

Budżet państwa – projekty

Projekty dofinansowane z budżetu państwa są w większości dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Inne formy wsparcia

Informacje o innych formach wsparcia dedykowanych osobom niepełnosprawnym jak ich rodzinom przez oddział w Gdańsku znajdują się na stronie mopr.gda.pl. W przypadku chęci uzyskania dokładniejszych informacji zachęcamy do kontaktu z oddziałem MOPR właściwym do miejsca Państwa zamieszkania.

Artykuł powstał dzięki informacjom udostępnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z oddziałem w Gdańsku. Nad jego powstaniem pracowali: Mikołaj Lamparski (w ramach stażu), Marzena Lejkowska oraz Krystian Nowak.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial