Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na rok 2017. Został on podpisany przez podsekretarz stanu Elżbietę Bojanowską 19 grudnia 2016 r.

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym zwłaszcza na rynku pracy. Nierzadko są spychane na margines życia.

Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Jest skierowany do podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, realizujących zadania w na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od 2009 r. systematycznie wzrasa liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagajacych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W latach 2012-2015 ten wzrost kształtował sie na poziomie 15 proc. Powoduje to koniczność wdrażania nowych, dostosowanych do potrzeb i wiedzy, metod pracy z ta grupą społeczną.

Szczegółowe terminy oraz zasady przyznawania dotacji i składania ofert będą podawane w ogłoszeniu o konkursie ofert, publikowanym na stronach internetowych MRPiPS.

źródło: MRPiPS

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial