Wystawa w MRPiPS „Nasze emocje, nasza praca, nasze życie”

Wystawa najciekawszych prac niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z województw podkarpackiego i lubuskiego została zorganizowana w MRPiPS z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Prace można oglądać w holu ministerstwa do 3 stycznia 2017 r. w godzinach pracy urzędu. Patronat honorowy nad wystawą objął minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Dziękuję wszystkim artystom za przyjęcie zaproszenia – powiedziała na otwarciu wystawy, minister Elżbieta Rafalska. – Mamy w Polsce 760 środowiskowych domów samopomocy i ponad 700 warsztatów terapii zajęciowej. Dziś gościmy twórców z kilkunastu ośrodków, ale mam nadzieję, że w ministerstwie powstanie stała galeria, w której będą mogli prezentować swoje prace kolejni artyści.

Organizowanie wystawy prac utalentowanych osób z niepełnosprawnością ma ogromne znaczenie w promowaniu ich aktywności oraz w podnoszeniu poczucia własnej wartości tej grupy osób. Pozytywnie wpływa również na kształtowanie wizerunku tej grupy osób w społeczeństwie. Oddziałuje zatem na zmianę stereotypowego obrazu osoby niepełnosprawnej.

Warsztaty terapii zajęciowej stwarzają ich uczestnikom, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pomagają w pozyskaniu lub przywracają umiejętności, niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Wyposażają ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych. Dzięki temu mogą uczestniczyć w szkoleniu zawodowym albo podjąć pracę.

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. Świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Na wystawie "Nasze emocje, nasza praca, nasze życie" są zaprezentowane prace uczestników następujących WTZ oraz ŚDS:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja" w Stalowej Woli
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach
3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych
5. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej
7. Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy

źródło: MRPiPS

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial