Projekt SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Projekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany od września do listopada 2016r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń prowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Wartością dodaną będzie rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną, a także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

Projekt zakłada cykl 6-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów.

W trakcie projektu planuje się, oprócz udziału specjalistów, korzystanie z pomocy opiekunów z wykształceniem co najmniej pedagogicznym oraz wolontariuszy.

Szczegóły dotyczące warsztatów

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial