SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

25 listopada  g. 18:00 – 20:00 Dodaj do kalendarza Google

Klub Kultury "Mydlniki" – oddział Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Balicka 289
30-198 Kraków
 
26 listopada  g. 10:00 – 12:00 Dodaj do kalendarza Google

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Papiernicza 2
31-221 Kraków
 
26 listopada  g. 10:00 – 12:00 Dodaj do kalendarza Google

Klub Kultury "Paleta" – oddział Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Wrocławska 91
30-017 Kraków
 
26 listopada  g. 10:00 – 12:00 Dodaj do kalendarza Google

Klub Kultury “Przegorzały” – oddział Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Kamedulska 70
30-252 Kraków
 

Projekt zakłada cykl 6-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów.

Terminy i miejsce:

• Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (Zajazd Kościuszkowski), ul. Białoprądnicka 3
– soboty – godz. 10.00- 12.00 – 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

• Klub Kultury Przegorzały, ul. Kamedulska 70 ( wejście od ul. Szyszko-Bohusza)
– soboty – godz. 10.00- 12.00 – 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

• Klub Kultury Paleta, ul. Wrocławska 91
– soboty – godz. 10.00- 12.00 – 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 05.11, 26.11

• Klub Kultury Mydlniki ul. Balicka 289
– piątki – godz. 18.00-20.00 – 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 18.11, 25.11.

W grudniu w każdym klubie spotkanie podsumowująco-integrujące (data do uzgodnienia)

W trakcie projektu planuje się, oprócz udziału specjalistów, korzystanie z pomocy opiekunów z wykształceniem co najmniej pedagogicznym oraz wolontariuszy.

Zapisy:

Telefonicznie lub osobiście w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz w poszczególnych klubach.  Dane kontaktowe: www.dworek.eu

Koordynator projektu:

Dorota Halberda, tel. 12 420 49 62, narzeczdworku@gmail.com 

Organizator:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego

Partner:

Logo

 

 

 

 
Projekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Wartością dodaną będzie rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną, a także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial