Projekt DARe-Learning

Projekt DARe-Learning: Podnoszenie świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich poprzez zdalne nauczanie, to projekt, który oferuje  nauczycielom akademickim możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych metod kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Podczas projektów DARE i DARE 2 Uniwersytet Jagieloński przygotował szkolenia stacjonarne dla nauczycieli akademickich, a w trakcie projektu DARe-Learning powstał bezpłatny kurs zdalnego nauczania. Oddanie tego narzędzia było możliwe dzięki dofinansowaniu z programu „Uczenie się przez całe życie” oraz wkładowi finansowemu czterech ośrodków akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Skorzystać z tego nowatorskiego narzędzia mogą także nauczycieli ze wszystkich typów szkół niebędących uczelniami wyższymi. Przejście tego szkolenia  pozwoli lepiej pracować z niepełnosprawnymi uczniami i studentami.

Platformę zdalnego nauczania w wersji dostępnej dla wszystkich użytkowników, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, opracowało Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na portalu edukacyjnym DARe-Learning można znaleźć informacje i filmy o różnych niepełnosprawnościach.

 

  Film dotyczący niepełnosprawności ruchowej: W Niemczech potrafią to zrobić

Film o tym, jak na co dzień korzysta z wózka osoba niepełnosprawna ruchowo w Polsce i na jakie bariery napotyka. To film mówiący także o tym, jak wiele przeszkód tworzą ludzie sobie nawzajem z powodu braku świadomości, która często budzi się dopiero w jesieni życia, kiedy i ci tworzący wcześniej bariery potrzebują tych samych rozwiązań, z których na co dzień korzystają osoby niepełnosprawne ruchowo. Bądźmy zatem mądrzejsi i projektujmy od razu środowisko fizyczne przyjazne dla wszystkich obywateli. (Materiał DON UJ)

 

 Film dotyczący niepełnosprawności wzrokowej: Notatnik brajlowski

Film Notatnik brajlowski, czyli o tym, jak osoba niewidoma posługuje się zaawansowanymi urządzeniami elektronicznymi. Osoby niewidome powszechnie kojarzone są z posługiwaniem się pismem brajla. Tymczasem pismo punktowe jest coraz mniej popularne, a większość osób niewidomych korzysta z bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednym z tego typu urządzeń jest oparty o procesor komputera – notatnik brajlowski.

 

   Filmy dotyczące niepełnosprawności słuchowej:

Gdybyś był moim wykładowcą, chciałabym abyś…

Film Gdybyś był moim wykładowcą chciałabym, abyś … prezentuje oczekiwania osoby Głuchej wobec nauczyciela akademickiego, których spełnienie umożliwiłoby jej bardziej efektywną komunikację z prowadzącym zajęcia i tym samym wyrównywałoby jej szanse w pełnym dostępie do kształcenia. Film przedstawia rozmowę dwóch osób w polskim języku migowym, z których jedna jest osobą Głuchą kulturowo.

Film Mój język – moja tożsamość

Film Mój język – moja tożsamość, czyli o tym, jakie znaczenie ma tożsamość językowa i kulturowa dla osoby Głuchej. Polski język migowy (PJM) często utożsamiany jest – w sposób stereotypowy – z prymitywnymi gestami, czy ubogimi w treści znakami negatywnie wpływającymi na rozwój mowy osoby Głuchej. Tymczasem język migowy jest naturalnym językiem osób Głuchych, który wyznacza ich sposób postrzegania świata … Film przedstawia rozmowę osoby Głuchej z osobą słyszącą w polskim języku migowym. 

 

   Film o zaburzeniach psychicznych:  Wierzchołek góry lodowej.

„Konstelacja Lwa” to odpowiedź Uniwersytetu Jagiellońskiego na największe wyzwanie ostatnich lat na polskich uczelniach wyższych, czyli rosnącą liczbę studentów z zaburzeniami psychicznymi. O tym opowiada zamieszczony poniżej film Wierzchołek góry lodowej.

 

Materiały o trudnościach w mówieniu i o dysleksji

 

źródło: http://www.darelearning.eu

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial