Regionalna konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Zapisy na wydarzenie potrwają do 27 września. Liczba miejsc jest ograniczona.

O Konferencji

ZUS od wielu lat wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dąży do poprawy jakości usług i podnosi standard obsługi klientów, w tym w również osób z niepełnosprawnościami. Temat dostępności jest dla ZUS zadaniem priorytetowym.

Uczestnicy konferencji wysłuchają wykładów o celach i postępach programów, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, postepowaniach skargowych na brak dostępności oraz praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych. Poznają  także narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności, m.in. pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji, administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie ma ułatwić wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostępności, szczególnie w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Program konferencji

10:00 – Otwarcie konferencji – Powitanie gości

Sesja I – Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Cele i formy realizacji

10:20–10:40 – Rządowy program Dostępność Plus, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:40–11:00 – Wdrażanie i monitorowanie dostępności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11:00–11:20 – Wdrażanie i monitorowanie dostępności, Wojewoda Podkarpacki

11:20–11:40 – Wdrażanie i monitorowanie dostępności, Marszałek Województwa Podkarpackiego 11:40–12:00 – dyskusja

12:00–12:20 – przerwa na kawę

Sesja II –  Postępowanie skargowe na brak dostępności oraz praktyki w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych

12:20–12:40 – Postępowanie skargowe – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12:40–13:00 –  Dostępność w przestrzeni publicznej, doświadczenia osoby ze środowiska osób z niepełnosprawnościami – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Przemyskim Klubie Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”

13:00–13:20 –  Dostępność w przestrzeni publicznej, doświadczenia Stowarzyszenia

– Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących w Przemyślu

13:20–13:40 – dyskusja

13:40–14:00 – przerwa na kawę

Sesja III – Narzędzia wsparcia w obszarze wdrażania dostępności

14:00–14:20 –  Programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Projekt Ośrodka Wsparcia i Architektury Dostępnej (OWDA)

14:20–14:40 – Pożyczki z Funduszu Dostępności, Bank Gospodarstwa Krajowego

14:40–15:00 – dyskusja i zamknięcie obrad konferencji

*Konferencja organizowana jest przy partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Miejsce wydarzenia i informacje o zapisach

Konferencja odbędzie się 3 października 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Rzeszowie – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego – al. Cieplińskiego 4.

Zapisy przyjmowane są do 27 września 2023 r. pod adresem email: ZUS_Rzeszow_wsparcie@zus.pl lub telefonicznie pod nr.: 17 858 61 85 (liczba miejsc ograniczona). Uczestnictwo bezpłatne.

Informacje dot. konferencji dostępne są także na stronie internetowej Zakładu: Konferencje – ZUS

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial