Sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz starszych w placówkach WiMBP w Rzeszowie

Pięć placówek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie dostosowano do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących i starszych. Biblioteki zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, które ma ułatwić korzystanie osobom z dysfunkcjami wzroku i starszym, ze zbiorów bibliotecznych.

Do placówek tych należą: Filia nr 2 przy ulicy Fredry 5, Filia nr 4 przy ulicy Ofiar Katynia 15, Filia nr 8 przy ulicy Okulickiego 3, Filia nr 9 przy ulicy Czackiego 5 oraz Punkt biblioteczny Filii nr 9 przy ulicy Dąbrowskiego 79a.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz wszystkie osoby starsze mogą korzystać w wymienionych placówkach z odpowiednio wyposażonego stanowiska komputerowego składającego się z powiększalnika, urządzenia lektorskiego, programu powiększającego zawartość ekranu komputera, programu udźwiękawiającego system komputerowy, programu dostosowującego system komputerowy do potrzeb osób starszych oraz z zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

– Powiększalnik dla osób niedowidzących – urządzenie z wbudowanym monitorem pozwalające dowolnie powiększyć wskazany obraz (np. tekst z gazety lub książki).

– Urządzenie lektorskie – skanuje tekst i odczytuje go przy pomocy syntezatora mowy.

– Program powiększający zawartość ekranu komputera MAGIC – pozwala powiększać obraz oraz zmieniać tryb wyświetlania kolorów na ekranie.

– Program udźwiękawiający JAWS – umożliwia udźwiękowienie systemu operacyjnego i pozwala na bezwzrokową obsługę komputera poprzez odczytanie zawartości ekranu.

– Program umożliwiający korzystanie z komputera osobom starszym DOLPHINE GIUDE – jest rodzajem przewodnika po systemie operacyjnym komputera, upraszczającym jego obsługę, powiększającym zawartość ekranu, dostosowującym kontrast do potrzeb użytkowników.

W celu ułatwienia poruszania się osobom niewidomym, w wymienionych bibliotekach zamontowano specjalne oznaczenia w postaci linii naprowadzających oraz pól uwagi. W bibliotekach zamieszczono również wypukłe tabliczki z rozmieszczeniem agend bibliotecznych z tekstem w brajlu informujące o aktualnym położeniu osoby przychodzącej do biblioteki oraz tabliczki z adresem i godzinami otwarcia bibliotek w brajlu i poddrukiem, a także kontrastowe oznaczenie stopni schodów.

Dostosowanie filii bibliotecznych dla osób z dysfunkcjami wzroku możliwe było dzięki realizacji projektu pod nazwą „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu placówek WiMBP w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Projekt zrealizowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Zapraszamy osoby z dysfunkcjami wzroku oraz wszystkie osoby starsze do korzystania z urządzeń dla nich przeznaczonych w wymienionych placówkach WiMBP w Rzeszowie. Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania jest bezpłatne.

Projekt dostosowania placówek WiMBP w Rzeszowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz starszych jest drugim projektem realizowanym przez Bibliotekę w 2016 roku w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy z nich związany był z organizacją szkoleń informatycznych dla 200. osób – mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+.

Wartość ogółem obu zrealizowanych w 2016 r. projektów to 305.970 zł.

http://www.rzeszow.pl/

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial