Program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Student, absolwent, bezrobotny – przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową! Potrzeba stabilności, bezpieczeństwa i samorozwoju zaraz po otrzymaniu dyplomu wydaje Ci się być nieosiągalna. Jest to rzeczywistość wielu absolwentów, ale jeśli jesteś absolwentem niepełnosprawnym, wejście na rynek pracy jest jak wyprawa na K2.

Absolwent niepełnosprawny

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dobry start, chcesz postawić krok ku samodzielności, zdobyć doświadczenie i znaleźć zatrudnienie – dołącz do projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” realizowanego przez Fundację Sustinae.

Program wsparcia osób niepełnosprawnych

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie 50 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów warszawskich uczelni w wejściu na rynek pracy.

Aktywizacja dla osób z niepełnosprawnością

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o pogłębioną diagnozę sytuacji uczestnika w kontekście bio społecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, współpracę z asystentem rynku pracy i trenerem aktywizacji oraz grupowy trening pracy. Projekt zakłada dodatkowe narzędzia aktywizacji dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe oraz dodatek motywacyjny.

Kryteria rekrutacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2. są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami warszawskiej lub krakowskiej uczelni wyższej w której dyplom uzyskali nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
  3. bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
  4. gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

 

Podniesienie kwalifikacji

Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego  planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Dołącz do projektu

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

– dla województwa małopolskiego:

Tel. 883 340 209 lub e- mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org.

– dla województwa mazowieckiego:

Tel. 883 340 212 lub e-mail: absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial