Świadczenie wspierające 2024 – ZUS

Od 2024 roku ZUS rozpocznie wypłacanie świadczenia wspierającego skierowanego do osób z niepełnosprawnością. Poznajcie szczegóły!

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to pomoc finansowa ułatwiająca pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia

Prawo do świadczenia wspierającego otrzymają osoby po 18 rok życia. Osiągany dochód nie ma znaczenia.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Wsparcia nie otrzyma osoba niepełnosprawna przebywająca w:

  • Domu Pomocy Społecznej
  • Zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • Zakładzie karnym
  • Schronisku dla nieletnich.

Wnioski do świadczenia

Świadczenie wspierające będzie przyznawane na:

  • Wniosek o ustalenie potrzeby poziomu wsparcia.
  • Wniosek o wypłatę świadczenia.

Ocena potrzeby wsparcia

Ocena potrzeby wsparcia zostanie dokonana przez specjalny zespół. Diagnozę będzie można przeprowadzić:

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
  • w miejscu wyznaczonym przez zespół oceniający.

Podczas oceniania zostanie uwzględniony każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W tym konieczność stosowania technologii wspierających.

Poziom wsparcia – orzeczenie o niepełnosprawności

Ustalenie poziomu wsparcia jest niezwiązane z koniecznością uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego zmianą. Posiadane orzeczenie nie podlega weryfikacji.

Podstawa przyznania wsparcia

Poziom wsparcia zostanie ustalony na podstawie kryteriów związanych z funkcjonowaniem według ujednoliconego kwestionariusza opartego na wystandaryzowanym narzędziu. Patent uwzględni kryteria stosowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia  wydane przez WHO. Ocena obejmie funkcjonowanie i  potrzeby wynikające z każdego rodzaju niepełnosprawności.

Przyznanie wsparcia

Ostateczna informacja dotycząca przyznania wsparcia zostanie sporządzona w formie decyzji. W przypadku niezgody z treścią dokumentu zaistnieje możliwość udania się do sądu celem zaskarżenia postanowień.

Kiedy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać po uzyskaniu oceny.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Informacje o przyznaniu świadczenia oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego pojawią się na Platformie Usług Elektronicznych osoby ubiegającej się o wsparcie.

Kwota świadczenia wspierającego

Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Obecnie wynosi 1588,44zł brutto. Stawka jest corocznie waloryzowana. Świadczenie będzie przyznawane w wysokości 40-220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Artykuł powstał na podstawie informacji udostępnionych przez regionalnego rzecznika prasowego ZUS województwa pomorskiego. Nad artykułem pracowali:

  • Mikołaj Lamparski (w ramach Stażu)
  • Marzena Lejkowska

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial