ustawa


Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Mimo licznych kampanii przeciwko przemocy, nadal jest jednak wszechobecna. Według statystyk przemoc domowa maleje w ostatnich latach. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Wdrożenie znowelizowanej 13 stycznia 2023 r. przez Sejm ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej. Jej celem jest również wyjście naprzeciw zobowiązaniom Polski wynikającym z…

Ustawa o świadczeniu wspierającym
Ustawa o świadczeniu wspierającym

Ustawa o świadczeniu wspierającym

Dziś Rampowiczka Agnieszka Sobecka podejmuje temat świadczenia wspierającego. Analizuje zapisy ustawy w zderzeniu z rzeczywistością. Prezydent podpisał ustawę 24 lipca ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami stała się faktem. USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (sejm.gov.pl) Historia walki o ustawę Minister Paweł Wdówik stwierdził, że mówienie o braku godnego…

Praca osób niepełnosprawnych, istotne aspekty Kodeksu Pracy
Praca osób niepełnosprawnych, istotne aspekty Kodeksu Pracy

Praca osób niepełnosprawnych, istotne aspekty Kodeksu Pracy

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną Osoby niepełnosprawne mogą podejmować pracę, tak samo, jak wszystkie pozostałe. Podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników – Kodeks Pracy. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności i są…

Prawo.pl: więcej usług dla pacjentów w aptekach
Prawo.pl: więcej usług dla pacjentów w aptekach

Prawo.pl: więcej usług dla pacjentów w aptekach

Projektowana ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadzi do aptek dodatkowe usługi dla pacjentów i określi, czym jest opieka farmaceutyczna. Jednak zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej konieczne jest uzupełnienie projektu ustawy o regulacje uszczegóławiające zasady sprawowania opieki farmaceutycznej – podaje portal prawo.pl. Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła właśnie swoje uwagi do projektu. Jak zauważają autorzy opracowania, projekt ustawy definiuje…

Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność
Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność

Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność

Sejm uchwalił ustawę o dostępności. Zobowiązuje ona podmioty publiczne do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych: szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia. W praktyce chodzi o konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób…

Senat przyjął ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych
Senat przyjął ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych

Senat przyjął ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych

Senat przyjął rządową ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych. ABM ma przynieść korzyści pacjentom i systemowi ochrony zdrowia, m.in. dzięki realizacji badań klinicznych, populacyjnych i epidemiologicznych. Za przyjęciem ustawy głosowało 61 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, podkreślało, że powstanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania…

Sejm za zmianami dot. zasiłku stałego dla osób z niepełnosprawnością
Sejm za zmianami dot. zasiłku stałego dla osób z niepełnosprawnością

Sejm za zmianami dot. zasiłku stałego dla osób z niepełnosprawnością

Sejm uchwalił 1 grudnia ustawę dot. przyznawania zasiłku stałego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z tymi zapisami od 2017 r. takie osoby wcześniej niż teraz zyskają prawo do zasiłku. Ustawa realizuje wyrok TK. Za przyjęciem ustawy było 427 posłów, przeciw dwóch, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z przyjętą ustawą od 1…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial