Time’s up! – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami

Ogólnopolska konferencja „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnościami „

Fundacja Autonomia, w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym AGH, zaprasza 20 września 2021 do udziału w pierwszej ogólnopolskiej konferencji odbywającej się „na żywo” dotyczącej zapobiegania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu, wzroku i intelektualnymi, pt. „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnościami „.

W ubiegłym roku, projekt „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”, w ramach którego realizowana jest konferencja, został objęty Honorowym Patronatem przez prof. Adama Bodnara, jako Rzecznika Praw Obywatelskich.

W trakcie konferencji głos zabiorą Ambasadorki Projektu i przedstawicielki m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo – Hutniczej, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia, Fundacji Akademia Młodych Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacji Dziewczyny w Spektrum, Kolektywu art.6., Fundacji Akacja, Lydia Zijdel Foundation, fundacji Wij Staan Op!

Swój udział zapowiedział Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych pan Bogdan Dąsal oraz Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Polityki Równościowej – pani Nina Gabryś.

Konferencja „Time’s up!” będzie pierwszą od wielu miesięcy, okazją do spotkania się na żywo ponad 60 kobiet z niepełnosprawnościami i osób zainteresowanych powstrzymaniem epidemii przemocy wobec dziewcząt* i kobietprzeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prawami osób z niepełnosprawnościami, działaniami na rzecz emancypacji kobiet. Wystąpienia i dyskusje będą dotyczyły zarówno sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami, kwestii prawnych i praktycznych, związanych z jednej strony z barierami w dostępnie do systemu ochrony przed przemocą, z drugiej – z działaniami, które mogą uczynić zapobieganie przemocy skuteczniejszym, a w konsekwencji – uchronić możliwie wiele dziewczyn i kobiet przed przemocą lub jej trwaniem.

W trakcie konferencji odbędzie się premiera pierwszych w Polsce informatorów skierowanych do kobiet* z różnymi rodzajami niepełnosprawności i uwzględniających wyzwania przed jakimi stoją w obszarze przemocy i dyskryminacji pt. „Nie znaczy Nie – przewodniczka dla kobiet z niepełnosprawnościami (i bez niepełnosprawności)”.

Konferencja odbywa się na zakończenie 4 dniowego wyjątkowego wyjazdu wzmacniającego dla kobiet z niepełnosprawnościami „Silne – bezpieczne – asertywne, czyli SBA”, którego efektami będziemy się dzielić.

Szczegółowy program konferencji i zapisy (wymagane): https://autonomia.org.pl/aktualnosci/2259/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial