W Rzeszowie na wydziale medycznym UR powstanie Centrum Symulacji Medycznej

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstanie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studenci wydziału medycznego będą tam mogli nabywać praktyczne umiejętności leczenia pacjentów. Inwestycja ma być gotowa wiosną 2022 roku. Jej koszt to ponad 13,5 mln zł.

Jak wyjaśnił rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) Maciej Ulita, utworzenie Centrum przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i nauczania studentów wydziału medycznego, głównie na kierunku lekarskim.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) dla kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego powstanie w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ulita zaznaczył, że opracowanie programu rozwojowego umożliwi też realizację już istniejących na uczelni projektów edukacyjnych oraz przyczyni się do powstania kolejnych projektów o charakterze praktycznym.

Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką UR dr hab. prof. UR Józef Cebulski zaznaczył, że Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej będzie wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta.

„Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów wielu wysokospecjalistycznych umiejętności” – zaznaczył prorektor Cebulski.

Studenci dzięki kształceniu w warunkach symulowanych będą ćwiczyć w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Będą również nabywać i doskonalić umiejętności praktyczne w wybranych sytuacjach klinicznych, umiejętności z zakresu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

Cebulski dodał, że w ramach projektu pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy naukowo-techniczni lub pracownicy techniczni wezmą udział w szeregu przedsięwzięć podnoszących ich kwalifikacje.

Wśród nich wymienił m.in. wizyty stażowe w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą, certyfikowane kursy dla instruktorów symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym i podstawowym, kursy przygotowujące do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE, szkolenia z zarządzania zespołem w sytuacjach trudnych i z zakresu oceny umiejętności nietechnicznych studentów, kursy dla personelu technicznego Centrum Symulacji Medycznej, specjalistycznych szkoleń językowych.

„Powstanie WCSM umożliwi wdrożenie zobiektywizowanego systemu sprawdzania wyników kształcenia oraz prowadzenia egzaminów typu OSCE” – podkreślił prorektor.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej będzie zlokalizowane w budynku UR przy ul. Warszawskiej, gdzie obecnie działa już Centrum Symulacji Medycznej Pielęgniarek i Położnych.

Wartość projektu to ponad 13,5 mln zł. W całości zostanie on sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Centrum ma zostać zrealizowane w kwietniu 2022 r.

PAP – Nauka w Polsce,  Agnieszka Pipała

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial