Warszawa: zapowiedź miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w urzędach

Chcielibyśmy, by w ciągu trzech lat w urzędach miejskich liczba pracowników z niepełnosprawnościami wzrosła dwukrotnie – powiedziała na konferencji prasowej pełnomocnik do spraw dostępności w Warszawie, Donata Kończyk.

12 grudnia ratusz poinformował, że prezydent Warszawy powołała Donatę Kończyk na pełnomocnika do spraw dostępności, który ma czuwać nad dostosowaniem przestrzeni miasta do potrzeb m.in. osób z niepełnosprawnościami, ale także seniorów czy rodziców z małymi dziećmi.

 

W piątek, 27 stycznia, odbyła się pierwsza konferencja prasowa pełnomocniczki. Jak mówiła, teraz w urzędach m.st. Warszawy pracuje 7,5 tys. urzędników, 3 proc. z nich to osoby z niepełnosprawnościami.

– Chcielibyśmy, żeby w ciągu trzech lat liczba pracowników z niepełnosprawnościami wzrosła dwukrotnie – zapowiedziała Kończyk.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych każda firma, która zatrudnia minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – także urzędy publiczne – musi zatrudniać minimum 6 proc. osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Firmy, które tego wskaźnika nie osiągają muszą co miesiąc płacić obowiązkową wpłatę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kończyk zapowiedziała, że będzie pracować nad zwiększeniem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz nad tym, by uwzględniano ich potrzeby przy powstawaniu nowych miejskich inwestycji.

Miasto powołało zespół ds. dostępności, który będzie wspomagał Kończyk w przygotowaniu dokumentu „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”. Dokument ma być gotowy w połowie lutego.

– Standardy dostępności to dokument bardzo szczegółowy – mówiła Kończyk. – Dotyczy obszarów związanych z przestrzenią publiczną: budowy toalet, przejść dla pieszych, parkingów, peronów, przystanków autobusowych i tramwajowych, wejść do budynków, terenów rekreacyjnych, parków i placów zabaw. Będzie zawierał wytyczne, które wynikają z obowiązującego prawodawstwa i rekomendacje.

 

Zespół ds. dostępności to 68 osób z 18 miejskich biur, 11 miejskich jednostek, wszystkich dzielnic oraz części miejskich spółek. Będą wspomagać pełnomocniczkę ds. dostępności we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem standardów dostępności w miejscach, w których pracują, a następnie czuwać nad ich praktycznym zastosowaniem w codziennej pracy.

źródło: PAP foto:freepik

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial