Włącz energię do zatrudnienia! Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych z niepełnosprawnością.

Jeśli brakuje Ci doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz chcesz postawić krok ku samodzielności zapraszamy do udziału w projekcie  „Turn the POWER on. Włącz energię do zatrudnienia”, realizowanym przez Fundację Sustinae.

Młodej osobie odnalezienie się na rynku pracy może stanowić duży problem, z uwagi na brak doświadczenia oraz często niewystarczające kwalifikacje.  Długotrwałe pozostanie bez pracy przyczynia się do znacznego obniżenia jakości życia młodego człowieka, a kolejno wykluczenia z rynku pracy.

Naszym celem jest wprowadzenie młodego pokolenia pracowników z niepełnosprawnością na rynek pracy. Uczestnik projektu weźmie udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, co pozwoli na określenie jego potencjału zawodowego i zaplanowanie ścieżki kariery i rozwoju. Finałem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika. – opisuje Adriana Skupień, koordynator projektu.

W ramach projektu Uczestnik może zrealizować szkolenia zawodowe, które zostaną dobrane indywidualnie w zależności od stwierdzonych potrzeb i możliwości. Jest to szansa dla osób, które chciałyby zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub też widzą potrzebę dostosowania się do potrzeb rynku pracy. W przypadku braku wystarczającego doświadczenia zawodowego, Uczestnik może zrealizować 3-miesięczny płatny staż z możliwością dalszego zatrudnienia.

Kogo poszukuje Fundacja Sustinae?

– Do projektu poszukujemy 25 młodych osób w wieku 18-29 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, niepracujących i nieuczących się stacjonarnie, które mieszkają na terenie gminy Kraków lub powiatu krakowskiego.  Na zgłoszenia do udziału w projekcie czekamy do końca lutego 2020 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Chętne osoby prosimy o kontakt pod numerem: 883 340 209, e-mail: rekrutacja@fundacjasustinae.org lub osobisty w biurze Fundacji.

Więcej informacji o projekcie „Turn  the POWER on. Włącz energię do zatrudnienia” na stronie internetowej Fundacji :  www.fundacjasustinae.org.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial