Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lekkim stopniu niepełnosprawności w kontekście pracy

Sprawdź, na jakie przywileje możesz liczyć Ty oraz Twój pracodawca w związku z Twoją niepełnosprawnością.

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności, czyli trzeci przyznawany jest przez orzecznika w sytuacji, gdy osoba ma pewne ograniczenia fizyczne bądź psychiczne. Dzięki ulgom, szczególnym warunkom pracy lub sprzętom, taki zatrudniony może jednak wypełniać wiele obowiązków służbowych. Przedsiębiorcy z tytułu zapewnienia miejsca pracy osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2023 jest to kwota w wysokości 500 zł, zaś w przypadku pracowników ze schorzeniem szczególnym (art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 600 zł. Pracodawca może także liczyć na zwrot składek odprowadzanych na rzecz takiej osoby do ZUS.

Przywileje pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą bez przeszkód pracować w pełnym wymiarze, czyli 8h dziennie, 40h tygodniowo, lecz nie powinny ich obejmować żadne nadgodziny, ani też praca w trybie nocnym. Jeśli jednak zatrudniony wyrazi chęć oraz przedłoży w firmie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, nic nie stoi na przeszkodzie, by przydzielać mu godziny nadliczbowe i nocne zmiany.

Kolejnym ważnym przywilejem jest dodatkowe 15 minut przerwy, wliczone do czasu pracy, na wypoczynek lub ćwiczenia ruchowe, mające na celu usprawnienie fizyczne.

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności ma prawo wymagać od swojego przełożonego odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy oraz dostosowania go do jego szczególnych potrzeb.

Dobrze jest także wiedzieć, że pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności może liczyć na ulgi podatkowe z tytułu potrzeb rehabilitacyjnych takich jak: zakup oraz naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z ograniczeń zdrowotnych, wyjazdy do sanatoriów i na turnusy rehabilitacyjne itp.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial