Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

W 2023 roku wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne i będzie ono wynosić 2458,00 zł miesięcznie. To spory wzrost, do tej pory wsparcie wynosiło 2119,00 zł. Obecnie  w Polsce 191 tyś. osób pobiera takie świadczenie.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje każdej osobie, która rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, ponieważ opiekuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny.  Dotyczy to osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować bez stałego lub długotrwałego  wsparcia opiekuna.  

Gdzie szukać informacji na temat świadczenia?

Warunki przyznawania tego świadczenia, jego wysokość i wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

Opracowanie: Małgorzata Muzyka; w ramach stażu w Portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial