Znamy termin pierwszego posiedzenia międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

28 września odbędzie się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – poinformował resort rodziny.

Na posiedzeniu mają m.in. zostać przedstawione postulaty środowiska osób z niepełnosprawnością oraz ustalony tryb i harmonogram prac. Posiedzenia zespołu mają być jawne.

29 sierpnia premier Beata Szydło podpisała zarządzenie powołujące międzyresortowy zespół ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Zespół jest organem pomocniczym rządu, przewodniczy mu pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W skład gremium wchodzą przedstawiciele resortów: zdrowia, edukacji, rodziny, finansów, infrastruktury, kultury, nauki, rolnictwa, sportu, sprawiedliwości, MSWiA. W skład zespołu wchodzą też osoby z innych instytucji centralnych, np. ZUS czy NFZ.

Do zadań zespołu należy opracowanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych. Zespół ma również wypracować kompleksowy system poprawy sytuacji tej grupy obywateli.

Przedstawiciele rządu zapowiadali powstanie zespołu 5 maja, w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wówczas przed kancelarią premiera protestowała grupa osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Domagali się prac nad nowym, sprawiedliwym systemem wsparcia, a opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych – wyższego świadczenia. Tego dnia na konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że w najbliższym czasie premier podpisze zarządzenie ws. zespołu.

– Rząd widzi bardzo wyraźnie nie tylko konieczność opieki i zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, wsparcia ich w różnych sprawach, które dotyczą ich godności, możliwości funkcjonowania w społeczeństwie – mówił wówczas minister Radziwiłł.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce mieszka ok. 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, co stanowi 12,2 proc. ludności kraju.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami domaga się kompleksowego podejścia do ich problemów. Od lat przedstawia swoje postulaty na organizowanych cyklicznie protestach, m.in. przed kancelarią premiera i przed Sejmem. Mówią o niskich świadczeniach, braku stałej rehabilitacji i dostępu do specjalistów; apelują o ujednolicenie systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i wspieranie osób z niepełnosprawnością za pomocą środowisk lokalnych.

http://www.niepelnosprawni.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial