Zostań potencjalnym dawcą szpiku

Pragnę zachęcić wszystkich, aby zostali potencjalnym dawcą szpiku oraz do zainteresowania się tematem: „Dar Szpiku”.

Interesuję się tematem w związku z tym, że brałem udział w eksperymencie medycznym polegającym na wszczepieniu komórek macierzystych do organizmu. Ja nie jestem osobą cierpiącą na białaczkę, ale moja terapia była oparta na krwiolecznictwie, komórkach macierzystych i bliskie mi są te tematy.

Jest wiele okazji do zarejestrowania się jako dawca szpiku

Jako dawca może zarejestrować się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (ale bez dużej nadwagi).  Kalendarz organizowanuch Dni Dawcy znajdziesz – https://www.dkms.pl/pl/mapa-dni-dawcy

Miedzy innymi: 07-10-2018 Tyczyn.

 

Cytując ze syrony – http://darszpiku.pl/ds_wordpres/dla-mediow/

„Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” powstała w 2008 roku w Poznaniu. Inspiracją dla założenia fundacji była Anna Wierska, która ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z białaczką i próbując znaleźć dawcę szpiku kostnego, poświęciła na przekonywanie innych, jak ważną kwestią jest problem dawstwa szpiku. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu prowadzenia działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. Podstawowe działanie fundacji to także wspieranie osób chorych i ich rodzin, które niejednokrotnie wymagają szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. Ale także pomoc materialna i finansowa, bo niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Niedługo po powstaniu samej fundacji 26 maja 2008 roku w jej ramach powstała specyficzna platforma – Drużyna Szpiku Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, która pomaga realizować wszelkie działania fundacji.
Głównym celem działań Drużyny Szpiku jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Zamierzeniem docelowym jest minimum 2 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku.

Do zapoznania się z nami i naszą działalnością zapraszam na www.darszpiku.pl lub nasz portal na portalu Facebook www.facebook.com/druzynaszpiku „

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial