Pismo Koalicji Równych Szans do Rzecznika

Koalicja Równych Szans przesłała do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara swoje stanowisko w sprawie powołania ciała doradczego przy RPO, które zajmowałoby się zagadnieniami z zakresu równego traktowania. Ten organ doradczy mógłby stanowić zaplecze i wsparcie intelektualne dla Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również platformę wymiany idei wartych wdrażania poprzez przysługujące Rzecznikowi ustawowe kompetencje.

Koalicja przypomina "bardzo dobrą dotychczasową współpracę" samego Rzecznika, jak i jego biura z organizacjami pozarządowymi, a także deklaracje złożone podczas spotkania z Koalicją Równych Szans we wrześniu ubiegłego roku. "Chcemy zachęcić Pana do rozpoczęcia realizacji tej zapowiedzi, jeśli prace nad powołaniem organu doradczego nie zostały wszczęte" – stwierdzono w przyjętym stanowisku.

Koalicja Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład Koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkiem Koalicji jest też Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Stanowisko Koalicji Równych Szans

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Lista organizacji uczestniczących w pracach Koalicji

źródło: www.pfon.org    http://www.ptpa.org.pl/koalicja

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial