Europejska karta osoby niepełnosprawnej

Wyjazd poza granice naszego kraju wydaje się prosty. Kupujemy bilet, załatwiamy formalności i lecimy. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku osób z niepełnosprawnością. Powód jest prosty a zarazem nie do końca zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie uznają osoby za niepełnosprawną na podstawie dokumentu wydanego w innym kraju niżeli kraj w którym aktualnie przebywa. Z pewnością jest to utrudnienie w podróżowaniu po terenie Unii. Z pomocą przychodzi Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością.

Korzyści z posiadania karty

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością umożliwi uznanie statusu osoby niepełnosprawnej na terenie Unii Europejskiej. Co więcej osoba z niepełnosprawnością uzyska dostęp do świadczeń przysługujących jej z tytułu niepełnosprawności.

Główne dziedziny udogodnień

Osoba posiadająca kartę będzie mogła spodziewać się udogodnień głównie podczas korzystania z:

 • Kultury
 • Wypoczynku
 • Sportu
 • Transportu

Jak uzyskać kartę?

W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek o jej przyznanie do instytucji, która uznała nas za osobę niepełnosprawną. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku karta zostanie wysłana pocztą tradycyjną na podany adres.

Wyrobienie karty

Kartę wyrabia zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Program pilotażowy

Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej jest programem pilotażowym mającym na celu przetestowanie karty. Program cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zapotrzebowaniem w środowisku osób niepełnosprawnych. W związku z tym pod koniec 2023 roku Komisja Europejska będzie wnioskowała o wprowadzenie karty we wszystkich krajach członkowskich..

Program pilotażowy – osiem państw

Do tej pory ze wspomnianej karty skorzystało osiem krajów członkowskich jakimi są:

 • Belgia
 • Cypr
 • Estonia
 • Finlandia
 • Włochy
 • Malta
 • Słowenia
 • Rumunia

Link do artykułu z którego korzystałem

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=pl&fbclid=IwAR2YGnp3fPcBDyAmnr8kToSOWAERuyotL1PXrQ-US-NDkhJbDrQC347J34M

Artykuł został zrealizowany w ramach stażu przez Mikołaja Lamparskiego

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial