Dofinansowanie PFRON

Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Polityki Społecznej informuje o dostępnych formach aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, studia podyplomowe (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie)

KONTAKT

Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Polityki Społecznej

Rzeszów, ul. Kopernika 16, pok. 6

tel. 17 875 46 55, 17 875 46 64

Ważne informacje:

Link do wszystkich informacji, dotyczących pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością

https://bip.erzeszow.pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/5893-rehabilitacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami.html

bip.erzeszow.pl , zakładka: Polityka społeczna i ochrona zdrowia , Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Dofinasowanie PFRON
Dofinasowanie PFRON

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial