karta parkingowa

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – poradnik i filmik

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej? Wszystkie informacje przygotował i sprawdził Rampowicz Grzegorz, który właśnie złożył wniosek o wydanie karty parkingowej.

Komplet dokumentów obejmuje:

  • wypełniony Wniosek o wydanie karty parkingowej
  • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej ( oryginał do wglądu)
  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy
  • opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21zł. należy wpłacać na rachunek bankowy

Składanie wniosku o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej składamy w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czas rozpatrzenia wniosku o wydanie karty parkingowej

Czas rozpatrzenia wniosku trwa do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie zespół wysyła informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie to – wnioskodawca otrzymuje wyjaśnienie odmowy. Niestety nie można się odwołać.

Gdzie umieścić kartę parkingową?

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial