Kolejna odsłona kampanii „Płytka wyobraźnia”

W ramach kampanii „Płytka wyobraźnia” Integracja 24 lipca na otwartych basenach Ośrodka Inflancka przypominała młodym ludziom i ich opiekunom o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą i uświadamiała im, że niefortunny skok do wody może się skończyć życiem na wózku.

Była to już 23. odsłona najstarszej kampanii społecznej Integracji. Zainaugurował ją w połowie lat 90. prezes Fundacji, Piotr Pawłowski, który sam porusza się na wózku w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody. Jego skutki poznał jako 16-latek, gdy skoczył na główkę do rzeki. W wyniku wypadku doznał porażenia czterokończynowego.

– Je­den bez­myśl­ny skok do wo­dy na kil­ka lat wy­łą­czył mnie cał­ko­wi­cie z normal­ne­go ży­cia. Wó­zek dla mnie, mło­de­go chło­pa­ka ozna­czał wy­rok. By­łem do­brze za­po­wia­da­ją­cym się ko­szyka­rzem. Cho­dzi­łem do cie­ka­wej szko­ły. Mia­łem mnó­stwo przy­ja­ciół. I w jed­nej chwi­li wszystko to stra­ci­łem – wspomina Piotr Pawłowski.

Mimo corocznych kampanii Integracji i innych akcji ostrzegających przed zgubnymi skutkami nieodpowiedzialnych zachowań nad wodą, statystyki dotyczące utonięć znowu biją na alarm. Z danych policji wynika, że tylko w tym roku od początku kwietnia śmierć nad wodą poniosło 196 osób. Nie ma dokładnych danych dotyczących urazów w wyniku skoków na główkę, ale szacuje się, że co roku około 700 osób łamie w ten sposób kręgosłup. W tym roku doszło już do kilkudziesięciu takich wypadków w całej Polsce.

– Te dane są zatrważające. A mamy dopiero połowę wakacji. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla najmłodszych internetowy quiz wiedzy na temat prawidłowych zachowań nad wodą – mówi Piotr Pawłowski. – Poprzez takie cyfrowe narzędzie pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i uświadomić im, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi – dodaje.

Quiz w dwóch wersjach (dla dzieci i młodzieży) można rozwiązywać na stronie kampanii www.plytkawyobraznia.pl. Quiz w prostej i przystępnej formie ma sprawdzać, a jednocześnie przybliżać podstawowe zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Podczas akcji na terenie basenów Inflancka pracownicy Integracji, wyposażeni w tablety i inne urządzenia mobilne, achęcali dzieci i młodzież do rozwiązywania quizu i uświadamiali im, że nad wodą ważniejsze niż brawura i opinie kolegów, jest zdrowy rozsądek.

– Przerwany rdzeń kręgowy powoduje, że nie możemy ruszać rękoma, ani nogami, a zmiany są nieodwracalne. Pytamy pacjenta, dlaczego skoczył. Bo ktoś inny skoczył i było fajnie! – odpowiadają. To są ludzie młodzi, wysportowani, pewni siebie. Niestety alkohol, brawura i chęć popisania się przed otoczeniem sprawiają, że są potem najciężej poszkodowani. Co gorsza, nie tylko skaczą do płytkiej wody w jeziorze, czy rzece bez zbadania gruntu, ale nawet do popularnych ostatnio ogrodowych basenów, które mają średnio 50 cm głębokości – wylicza dr Paweł Baranowski, dyrektor medyczny Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.

Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie – zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także zabawy wrzucania innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi też, gdy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące o niebezpieczeństwie.

Akcja w ramach kampanii „Płytka wyobraźnia“ odbyła się 24.07 w Warszawie na terenie basenów odkrytych Ośrodka Inflancka (ul. Inflancka 8).

Partnerem tegorocznej odsłony kampanii „Płytka wyobraźnia“ jest PZU.

***

Integracja od 25 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja“, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od trzech lat www.sprawniwpracy.com. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”, czy ostatniej „Nie chcę być strażakiem”.

Podoba Ci się artykuł? UDOSTĘPNIJ!

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast