Miastoczułe Muzeum czyli nowa inicjatywa MIT

„Miasto.Technoczułość” to tytuł nowej wystawy stałej, którą można oglądać w zabytkowej zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15. Jednak Muzeum Inżynierii i Techniki idzie o krok dalej i stawiając na dostępność, zachęca do odwiedzenia ekspozycji  wszystkich, bez wyjątku.

Zapraszając w podróż po świecie techniki i wynalazków twórcy wystawy skupiają się nie tylko na rozwoju miasta, ale także na jego wpływie na mieszkańców, wczoraj i dziś. Bo to właśnie oni są jednocześnie świadkami i uczestnikami tych zmian.

Wystawa nie jest tylko opowieścią o historii, jest przede wszystkim próbą przybliżenia rozwoju cywilizacji kolejnym pokoleniom. Jest sentymentalną podróżą w przeszłość i pomostem, pomiędzy zwiedzającymi i prezentowanymi 7 epokami i 12 dziedzinami inżynierii. Wędrując po halach wystawienniczych odwiedzający mogą zrozumieć i poczuć skąd wywodzą się początki myśli technicznej i inżynierii miejskiej. Opowieść zaczyna się w momencie zakładania pierwszych miast, a kończy się epilogiem, który podkreśla jakie wyzwania stoją przed miastem przyszłości, a także jego mieszkańcami.

Na tę wyjątkową wystawę chcemy zaprosić wszystkich bez wyjątku. Dlatego Muzeum Inżynierii i Techniki podejmuje kolejne działania i realizuje przedsięwzięcie grantowe pt. „Miastoczuli – zbudowanie oferty edukacyjno-kulturalnej oraz zapewnienie jej dostępności wraz z zasobami Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu „Kultura bez barier”, który pomoże nam otworzyć się na osoby ze szczególnymi potrzebami – mówi koordynatorka ds. dostępności MIT, Katarzyna Zielińska.

Muzeum podeszło do tematu dostępności bardzo szeroko, prowadząc działania aż w pięciu obszarach szczególnych potrzeb tj.: widzenie, słyszenie, poruszanie się, czucie i rozumienie. Zapraszając do współpracy ekspertów i specjalistów realizuje dostępność nie tylko na poziomie materialnym jak np. zakup sprzętu ułatwiającego zwiedzanie typu siedziska z laską, wózki inwalidzkie, fotel do ewakuacji, podjazd czy słuchawki wygłuszające, ale też na poziomie świadomościowym. Pracownicy Muzeum mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących dostępności, na których oprócz podstawowych informacji mogli rozmawiać o mitach dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami, poznać zasady savouir vivre czy nauczyć się podstaw Polskiego Języka Migowego. Celem warsztatów było poznanie metod pracy z osobami z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu. Warsztaty dotyczyły także poznawania i odbierania wystawy przez osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde ze szkoleń pozwoliło na praktyczne pokazanie pracownikom Muzeum problemów, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać z naszej oferty oraz przełamać bariery w bezpośrednim kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami.

Dzięki współpracy z ekspertami dowiedzieliśmy się, że mówienie o tym, jakie bariery można napotkać w naszym Muzeum jest tak samo ważne, a może i nawet ważniejsze niż chwalenie się tym, co osoba ze szczególnymi potrzebami u nas znajdzie. Dlatego zaczęliśmy od początku przygotowując jeszcze raz precyzyjnie naszą deklarację dostępności. Realizujemy też filmy z napisami, pokazujące jakie bariery można napotkać przychodząc do Muzeum od ul. św. Wawrzyńca czy ul. Gazowej. Przygotowaliśmy 10 audiodeskrypcji do animacji i materiałów na wystawie, a także wybraliśmy 10 najciekawszych obiektów umieszczonych na trasie zwiedzania i również przygotowaliśmy ich audiodeskrypcję. Materiały będą udostępnione po zakończeniu projekt na naszej stronie. Wybiegając w przyszłość, chcemy też wprowadzić nowy typ oprowadzania włączającego – z możliwością uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami, w czym pomoże nam pięć specjalnie przygotowanych do tego scenariuszy – podsumowuje Zielińska.

Przedsięwzięcie „Miastoczuli – zbudowanie oferty edukacyjno-kulturalnej oraz zapewnienie jej dostępności wraz z zasobami Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami” jest realizowany do 15 czerwca br. w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Grant realizowany na podstawie Umowy nr 97/KBB/166/2022 o powierzenie grantu.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial