miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczane są z określonych powodów. Zajmowanie miejsc parkingowych przez osoby nieuprawnione podlega karze.

Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak pozostała część społeczeństwa mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia –  zarówno prywatnego jak i społecznego. Korzystanie z tego prawa daje możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się w celu załatwiania codziennych spraw, zgodnie z własnymi potrzebami i aspiracjami.    

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnoprawnością                             

Ze względu na zdrowotne ograniczenia, niepełnosprawni użytkownicy ruchu drogowego, mogą parkować swoje pojazdy na specjalnych, wyznaczonych dla nich miejscach parkingowych – tzw. kopertach.

Problem pojawia się, gdy miejsce z symbolem wózka inwalidzkiego jest już zajęte, zwłaszcza przez osoby, które nie posiadają zezwolenia, aby móc parkować na miejscach uprzywilejowanych. Dla tych, którzy bez zezwolenia parkują na kopertach na tzw. 5 minut, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami

Aby móc parkować na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, pojazd powinien być oznaczony specjalną kartą parkingową określoną w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Karta parkingowa przyznawana jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i należy ją umieścić w widocznym miejscu w samochodzie.

Przyznawanie karty parkingowej

Karta parkingowa, zezwalająca parkowanie na kopertach uprzywilejowanych nie jest przyznawana na samochód lecz na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dokument wydawany jest przez starostę. Koszt wydania karty parkingowej wynosi 25zł i jest ustalany przez Ministra Infrastruktury. Czas oczekiwania na kartę parkingową wynosi kilka dni. Jest ona dokumentem międzynarodowym i jej zastosowanie obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Jak wyrobić kartę parkingową?

Aby wyrobić kartę parkingową, umożliwiającą parkowanie na kopertach dedykowanych osobom z niepełnoprawnością należy złożyć do starostwa:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
  • potwierdzenie zapłaty skarbowej
  • kopię dowodu osobistego
  • aktualną fotografie
  • wypełniony wniosek o przyznanie karty parkingowej.

W związku z częstymi przypadkami bezprawnego posługiwania się karta parkingową na kopertach, w 2015r. wprowadzono nowe karty parkingowe. Główna zmiana dotyczyła terminu ważności: z kart bezterminowych zmieniono na datę ważności do 5 lat. Karty wydawane są osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Karty posiadają zdjęcie, dzięki czemu osoby np. spokrewnione nie mogą „pożyczać” owej karty parkingowej.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – lokalizacja

Ilość oraz lokalizację miejsc parkingowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zostają wyznaczane przy zagospodarowaniu terenu. Lokalizacja musi być zgodnia z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) § 18

Do najważniejszych wymagań a także zaleceń dotyczących lokalizacji miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami możemy zaliczyć:

  • Miejsce parkingowe powinno znajdować się jak najbliżej wejścia do budynków użyteczności publicznej,
  • Ta zasada dotyczy również parkingów nie obsługujących bezpośrednio budynku – stanowiska powinny być zlokalizowana jak najbliżej wyjścia z parkingu.

Do miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami powinno być bezpieczne i jak najkrótsze dojście do chodnika. Należy pamiętać, aby osoba poruszająca się na wózku mogła bez problemu wjechać na chodnik, np. poprzez zastosowanie pochylni lub wyrównania poziomów chodnika z miejscem postojowym. Chodnik powinien posiadać odpowiednią szerokość, aby móc przejechać oraz manewrować wózkiem inwalidzkim.

Nawierzchnia miejsc parkingowych

Najlepszą formą nawierzchni jest zastosowanie betonu asfaltowego lub cementowego, o równej i gładkiej powierzchni z odpowiednim spadkiem. Stosowanie kostki brukowej jest dopuszczalnie jedynie w obszarach zabudowy zabytkowej. Nie zaleca się wykorzystywania nawierzchni ażurowej z otworami, co obecnie jest często spotykane, a jest dużym utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach. W przypadku miejsc postojowych o nawierzchni gruntowej, należy ją odpowiednio utwardzić, wraz z dojściem do chodnika. Miejsca parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami (kopertę) o utwardzonej nawierzchni powinny zostać w całości zamalowane na kolor niebieski.

Wymiary miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Koperty powinny posiadać następujące wymiary, co reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.). która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku:

  • 3,6 x 5m,
  • 3,6 x 6m– dla miejsc postojowych wzdłuż jezdni,
  • dla porównania, dla pojazdów bez zezwolenia miejsca powinny mieć wymiar 2,5 x 5m

Jeżeli miejsce parkingowe jest nie zgodne z wytycznymi, należy zgłosić sprawę do zarządcy parkingu. W przypadku braku reakcji z wyżej wymienionego podmioty, należy zwrócić się do nadzoru budowlanego, który zgłosi sprawę do właściciela terenu. Ostatnią formą, w momencie braku interwencji żadnej ze stron, należy sprawę skierować do sądu.

Zobaczcie filmik dlaczego miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami muszą mieć większe wymiary od standardowym miejsc parkingowych 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba miejsc parkingowych wyznaczonych kopertą określa Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych. Jest ona uzależniona od ogólnej ilości miejsc na danym parkingu. Na jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych przypada od 6 do 15 pozostałych miejsc parkingowych. Natomiast dla 2 miejsc dla OzN – od 16 do 40. Na 3 stanowiska przypada od 41 do 100 miejsc. W przypadku więcej niż 100 miejsc parkingowych, 4% z nich muszą zostać przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

Oznakowanie miejsc parkingowych dla OzN

Dla miejsca parkingowych zezwalających parkowanie pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, stosujemy dwa rodzaje oznakowań. Pierwszym są znaki pionowe, czyli tablice pokazujące osobę na wózku inwalidzkim a drugim znaki poziome, malowane na nawierzchni miejsca postojowego, antypoślizgową farbą na niebieskim tle. Zasady regulowane są według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181, z późn. zm.).

koperta dla niepełnosprawnych
koperta dla niepełnosprawnych

Wyznaczanie kopert dla ON

Aby wyznaczyć miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami tzw. kopertę, należy zwrócić się do odpowiedniego organu, który zarządza danym miejscem np. do Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy Gminy lub Zarządu Dróg Miejskich. Przy określeniu odpowiedniego organu, następnie należy złożyć wypełniony wniosek o wyznaczenie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

We wniosku powinna zostać zaproponowana lokalizacja (można dołączyć szkic z narysowanym miejscem) wraz z uzasadnieniem. A także dokumenty uprawniające do korzystania z kopert. Należy pamiętać, że wyznaczone przez nas miejsce nie może utrudniać ruchu pozostałym pojazdom.

Tak wyznaczone miejsce jest dostępne dla wszystkich posiadaczy karty parkingowej, dzięki której można parkować na kopertach. Ale pamiętajcie! Nie przypisuje się ich wyłącznie dla wnioskodawcy. Proces wyznaczania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami trwa około miesiąca.

W przypadku wyznaczenia miejsca np. na osiedlu, należy wnioskować prośbę do Spółdzielni, która zajmuje się danym terenem. W takim przypadku wniosek nie ma potrzeby uzyskania akceptacji przez Zarząd Dróg Miejskich.

Kary za parkowanie przez nieuprawnionych

Osoby, które nieuprawnione korzystają z karty parkingowej lub parkują na miejscach wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami mogą otrzymać mandat nawet w wysokości 800 zł i 7 pkt. karnych. Dodatkowo, kierowca parkujący bez zezwolenia może liczyć się z poniesieniem kosztów holowania źle zaparkowanego pojazdu.

W polskim prawie, można rozróżnić sytuacje związane z parkowaniem na kopercie oraz użytkowaniem karty parkingowej w nieodpowiedni sposób. Za parkowanie bez uprawnień i braku karty parkingowej można otrzymać mandat w wysokości 500zł. Natomiast, Ci którzy nieuprawnieni posługują się karta parkingową i jednocześnie parkują na kopercie, mogą otrzymać 800zł mandatu.

Telefony i akcesoria - zobacz na Ceneo.pl

Nie parkujcie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych bez zezwolenia !

Parkowanie na kopertach przez osoby nie posiadające zezwolenia, niestety jest częstym zjawiskiem. Najczęstszym usprawiedliwieniem osoby złapanej na gorącym uczynku jest „ Ja tylko na 5 minut” a także „Na parkingu nie ma więcej miejsc”. Jest to objaw zwykłego egoizmu oraz wygodnictwa. Dlaczego nieuprawniony kierowca parkujący na miejscu oznaczonym dla OzN nie potraktuje go jako miejsca zajętego, niedostępnego? Wtedy, te wymyślone wymówki nie mają najmniejszego znaczenia.

Wyznaczanie kopert w danym miejscu, o danych wymiarach jest nie przypadkowe. Osoba z niepełnosprawnością często nie może skorzystać z miejsca dostępnego dla wszystkich. Głównym powodem jest przestrzeń, której potrzebuje trochę więcej, aby wsiąść lub wysiąść z samochodu. Zaleca się, aby odległość koperty od wejścia do budynku lub wyjazdu z parkingu była jak najmniejsza. Jazda przez cały parking przez osobę poruszającą się na wózku lub idącą o kulach, może być zagrożeniem dla nie samej. Zagrożeniem są inne pojazdy, poruszające się po parkingu, lub auta, które cofają.

Parkowanie bez zezwolenia jest wykroczeniem i utrudnianiem życia innym a zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością,  tak więc pamiętajmy, aby bariery usuwać a nie stwarzać nowe.

Zobaczcie również,  jakie stwarzają utrudnia nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodnikach zwłaszcza dla osób poruszających się  na wózkach, rodziców z dziećmi i osób starszych  -> APEL: Nie parkujcie na chodnikach

Zapraszamy do polubienia naszego Fanpagu na FACEBOOKU

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial