Mobilny Urzędnik – skorzystaj z programu Urzędu Miasta Rzeszów

W ramach programu Urzędu Miasta Rzeszowa „Mobilny Urzędnik” dostarcza osobie ze szczególnymi potrzebami potrzebne druki urzędowe, pomaga w ich wypełnieniu, przyjmuje niezbędne dokumenty, a następnie rejestruje je w urzędzie. Jeśli sprawa tego wymaga, to również dostarcza np. wydaną decyzję.

Dla kogo usługa „Mobilny Urzędnik”?

Z usługi „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Miasta Rzeszowa korzystają najczęściej osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ale także starsze, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się.

Jakie sprawy można załatwić przez „Mobilnego Urzędnika” ?

Obecnie sprawy najczęściej załatwiane w ramach „Mobilnego Urzędnika” dotyczą np. złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w związku z końcem jego ważności lub utratą dokumentu, ale także złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdzie można skorzystać z „Mobilnego Urzędnika”

Dotychczasowy katalog usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie:

  1. Wydział Polityki Społecznej: złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
  2. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.
  3. Wydział Gospodarki Komunalnej: złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Wydział Finansowy: złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach.
  5. Urząd Stanu Cywilnego: złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska.
  6. Wydział Spraw Obywatelskich: złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Cieszy nas fakt, że mieszkańcy, którzy skorzystali już z usługi „Mobilnego Urzędnika” wyrażają zadowolenie, że Prezydent Miasta Rzeszowa zauważa potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, przełamując w ten sposób stereotyp „niedostępnych urzędów”.

Więcej szczegółów dotyczących projektu Mobilny Urzędnik pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1563-dostepnosc/51523-mobilny-urzednik-w-urzedzie-miasta-rzeszowa.html.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial