Niepełnosprawni: umowa o pracę, wsparcie osobom z niepełnosprawnościami

Praca umożliwia człowiekowi poprawienia jakości materialnej życia, ale również daje poczucie spełnienia, niezależności, satysfakcji, pozwala nawiązywać kontakty oraz jest okazją do rozwoju osobistego.

Podejmując pracę. należy również pamiętać o wyzwaniach, zaangażowaniu, systematyczności i odpowiedzialności.

W Polsce istnieje wiele form, umożliwiających wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w podjęciu pracy.

Ważne informacje przy umowie o pracę:

 

  • Osoba z niepełnosprawnością, na pełnym etacie nie może przekraczać 8 godzinnego czasu pracy na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. W przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo.
  • Osoba z niepełnosprawnością posiada dodatkowe 15 minut przerwy (łącznie 30 minut) przeznaczoną na gimnastykę lub odpoczynek (przy wymiarze min 6 godzin w ciągu doby)
  • Osoby ze stopniem znacznym lub umiarkowanych posiadają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym ( przysługuje po roku od podjęcia pracy po uzyskaniu przecenia o stopniu niepełnosprawności)
  • PFRON zapewnia pracodawcy zwrot kosztów przystosowania stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w firmie
  • Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, posiada prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze do 21 dni roboczych na rehabilitacji, nie częściej niż raz w roku; w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych/usprawniających lub uzyskania lub naprawy sprzętu ortopedycznego (w przypadku gdy nie mogą zostać załatwione poza godzinami pracy, pracodawca może wymagać udokumentowania wizyty, naprawy itp.)
  • Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia przy zatrudnieniu pracownika ze stopniem umiarkowanym lub znacznym
  • Pracodawca może otrzymać refundacje na zatrudnienie asystenta, który wspierałby pracownika z niepełnosprawnością w trakcie pracy
  • Wynagrodzenia nie powinny różnić się od zarobków osób pełnosprawnych wykonujących taką samą pracę, zatrudnianych na tych samych stanowiskach i posiadających podobne kwalifikacje
  • Wnioskowania leżą po stronie pracodawcy

Więcej informacji na www.pfron.org.pl

 

Odpowiedź do artykułu “Niepełnosprawni: umowa o pracę, wsparcie osobom z niepełnosprawnościami

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial