WAŻNE INFORMACJE


Inspiration porn to przedstawianie osób niepełnosprawnych jako inspiracji dla osób pełnosprawnych
Inspiration porn – uprzedmiotowienie osób z niepełnosprawnościami

Inspiration porn – uprzedmiotowienie osób z niepełnosprawnościami

Inspiration porn - to przedstawianie osób niepełnosprawnych jako inspiracji dla osób pełnosprawnych, na podstawie ich okoliczności życiowych. Termin „pornografia inspiracyjna” jest analogiczny do pornografii, ponieważ materiał jest postrzegany jako uprzedmiotawiający osoby niepełnosprawne na rzecz osób sprawnych."  Źródło: Wikipedia Inspiration porn to na przykład bycie "pomocnym" dla niepełnosprawnych, tylko dla dobrego uczynku na swoim koncie. Pokazywanie,…

Regulamin korzystania z portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Regulamin korzystania z Portalu Rampa 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Portalu Internetowego Rampa, dostępnego pod adresem http://www. rampa.net.pl, zwanego dalej Rampą. 2. Administratorem Rampy i Usługodawcą jest PRO-FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą pod adresem ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…

Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery

Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”, PRO-FUND spółka z…

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych, w ramach następujących zadań: Oferta PFRON I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial