WAŻNE INFORMACJE


Regulamin korzystania z portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Regulamin korzystania z Portalu Rampa 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Portalu Internetowego Rampa, dostępnego pod adresem http://www. rampa.net.pl, zwanego dalej Rampą. 2. Administratorem Rampy i Usługodawcą jest PRO-FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą pod adresem ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…

Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery

Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”, PRO-FUND spółka z…

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Rzeszowie

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych, w ramach następujących zadań: Oferta PFRON I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial