Poznańskie uczelnie niepełnosprawnym studentom

Poznańskie uczelnie ułatwią kształcenie się osobom niepełnosprawnym i pomogą im w uzyskaniu zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Porozumienie w tej sprawie zawarły w końcu czerwca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wspólne lektoraty językowe dla osób niesłyszących, wymiana miejsc w akademikach i na obiektach sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałanie na rzecz popularyzacji wiedzy o problemach, z jakimi mogą borykać się niepełnosprawni studenci – to wybrane korzyści płynące z „Porozumienia Uczelni Poznańskich na rzecz studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania”.

Uczelnie planują wspólnie stworzyć niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Współpraca obejmie tworzenie systemowych rozwiązań dotyczących wspierania procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Jak podkreśla referent ds. studentów niepełnosprawnych UAM – Anna Rutz, uczelnie partnerskie od dawna działają na rzecz studentów niepełnosprawnych, teraz jednak konsolidują siły.

Porozumienie pozwala wymieniać się zasobami lub wspólnie korzystać z infrastruktury, jaka znajduje się na uczelniach partnerskich.

„Osoby głuche i słabosłyszące mogą uczyć się języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Języków obcych UAM. Przez wiele lat z tej pracowni korzystali nasi studenci, ostatnio jednak chęć nauki zgłosiły osoby kształcące się w innych uczelniach. Doświadczenie udanej współpracy ze studentką, która odbywała u nas zajęcia w minionym roku akademickim, zachęcają do tego, aby w przyszłości lektoraty były tworzone także z myślą o innych studentach” – mówi Anna Rutz.

Dodaje, że UAM i Politechnika Poznańska mają również pozytywne doświadczenia we wspólnej realizacji zajęć sportowych i alternatywnych dla przedmiotu WF.

Obydwie uczelnie mają bazę miejsc w domach studenckich przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, którymi mogą podzielić się w ramach zawartego partnerstwa. Dzięki takiej umowie, studenci, którzy nie znaleźli przystosowanego do swoich potrzeb miejsca we własnym „akademiku”, mogą skorzystać z kampusu zaprzyjaźnionej uczelni.

„Myślimy też o wspólnych działaniach na rzecz budowania świadomości czym jest niepełnosprawność i z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne na uczelniach.

Nie każdy wie, że większość niepełnosprawności nie jest widoczna na pierwszy rzut oka.

Pewne zachowania, które mogą wydawać nam się dziwne lub nieadekwatne mogą wynikać z zaburzeń neurologicznych, problemów z koncentracją itp. Dlatego chcemy organizować działania uświadamiające kadrę naukową i innych studentów oraz popularyzować na zewnątrz wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności, w tym także o chorobach psychicznych” – wylicza Anna Rutz.

Jak podkreśla, kiedy cztery uczelnie mówią wspólnym głosem, jest to o wiele bardziej słyszalne w przypadku negocjacji urzędowych lub z instytucjami współpracującymi, jak „Akademicki Poznań” czy PFRON. „Zależy nam też na tym, żeby prywatni przedsiębiorcy nie bali się zatrudniać naszych niepełnosprawnych absolwentów. Planujemy szkolenia, które pokażą pracodawcom, że istnieje wiele instrumentów, z jakich można skorzystać, aby zminimalizować koszty zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników” – podsumowuje.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial