Justyna Kaniecka w mundurze harcerskim

Praca wolontariusza owocuje we mnie do dziś – Justyna Kaniecka

Przez skauting do Boga.

Justyna Kaniecka przez całe życie mieszka w Brodnicy, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2010 r. pracuje w szkole jako nauczyciel języka polskiego. W 2017 r. podjęła się pracy instruktora w Skautach Króla. Wolny czas spędza wśród bliskich, lubi spędzać czas w lesie i czytać książki.

Jak długo Pani zajmuje się działaniami w skaucie?

Moja przygoda ze skautingiem zaczęła się wiosną 2017 r., kiedy od znajomego księdza dowiedziałam się, że w pobliskiej parafii zakłada szczep Skautów Króla. Było to moje pierwsze spotkanie z tą organizacją. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i pomyślałam, że być może to droga dla mnie. Bycie instruktorem skautowym wymaga zaangażowania i pomysłowości, ale dużą satysfakcję dają efekty tej pracy. Zapał i radość podopiecznych dodają energii niezbędnej do działań skautowych.

Skąd pomysł i energia na harcerstwo?

Skauci Króla to organizacja, która stawia sobie trzy cele: przyprowadzić młodych do Chrystusa, nauczyć ich trwania w bliskiej relacji z Chrystusem i przygotować do służby w Kościele pod przywództwem Chrystusa. Do osiągnięcia tych celów dążymy poprzez modlitwę, zabawę i naukę. Chcemy, by dzieci i młodzież świadomie uczestniczyły w życiu Kościoła.

Justyna Kaniecka

Jaka jest misja skautów – proszę nam to przybliżyć.

Istotnym elementem pracy skautowej są wyjazdy. Każdy obóz ma określony temat i wokół niego buduje się sprawność obozową. Podczas każdego wyjazdu skauci korzystają nie tylko z zajęć w zastępie, ale biorą również udział w biegach patrolowych czy olimpiadach. Obozy, które łączą środowiska z różnych szczepów ułatwiają budowanie relacji i poznawanie się nawzajem.

Na czym dokładnie Pani praca polega? Proszę w kilku zdaniach nam o niej opowiedzieć.

Praca instruktora skautowego polega na organizowaniu i przeprowadzaniu zbiórek oraz wyjazdów.  W ciągu roku formacyjnego jestem odpowiedzialna za powierzony mi zastęp, przygotowuję dla nich zajęcia i przeprowadzam je podczas zbiórek. Podczas wyjazdów pełnię obowiązki wychowawcy, jednocześnie organizując zajęcia dla młodzieży. W ramach pracy instruktorskiej podejmuję również działania mające na celu mój rozwój.

Jakie obowiązki ma skaut?

Skauting uczy zaradności oraz odwagi w stawianiu czoła przeciwnościom. Dzięki temu pozwala łatwiej panować nad emocjami i wykorzystywać je do wzrostu. Zaangażowanie w działalność Skautów Króla wprowadza sporo zmian, ucząc jednocześnie mądrego wykorzystywania czasu. Jest to okazja to tego, by zacząć rozwijać się równomiernie i uczyć nowych rzeczy.

harcerstwo

Jak Pani wspomina, swoją przygodę z wolontariatem na obozie w Głogowie?

Będąc studentką, kilkakrotnie wyjeżdżałam na turnusy rekolekcyjno – rehabilitacyjne do Głogowa, gdzie pomagałam Kasi. Był to dla mnie czas wyjątkowy, a praca wolontariusza owocuje we mnie do dziś. Uczestniczenie w wyjazdach dla osób niepełnosprawnych uczy nie tylko pokory, ale również szacunku wobec drugiego człowieka. Wyjazdy pozwalały mi zdobyć cenne doświadczenie ułatwiające codzienną pracę z młodymi ludźmi.

Jak wyglądają obozy skautowskie? – proszę  nam o nich opowiedzieć.

Każdy obóz ma określony temat i wokół niego buduje się sprawność obozową. Podczas każdego wyjazdu skauci korzystają nie tylko z zajęć w zastępie, ale biorą również udział w biegach patrolowych czy olimpiadach. Obozy, które łączą środowiska z różnych szczepów ułatwiają budowanie relacji i poznawanie się nawzajem.

harcerka

Jakie zmiany daje przynależenie do harcerstwa?

Dzięki temu pozwala łatwiej panować nad emocjami i wykorzystywać je do wzrostu. Zaangażowanie w działalność Skautów Króla wprowadza sporo zmian, ucząc jednocześnie mądrego wykorzystywania czasu. Jest to okazja to tego, by zacząć rozwijać się równomiernie i uczyć nowych rzeczy.

Jakie ma Pani marzenia na przyszłość?

Chciałabym, żeby w przyszłości nie brakowało mi zapału do pracy z ludźmi, szczególnie młodymi.

Dziękuję , za wywiad !

Wywiad zrealizowała Katarzyna Liszcz, asystentka redaktora Portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Justyna Kaniecka

Zdjęcia źródło: Justyna Kaniecka

Publikacje Katarzyny Liszcz

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial