Problemy oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w Polsce

Osoby niepełnosprawne w swoim życiu niestety nadal często muszą mierzyć się z pewnymi barierami na swojej drodze.

Pomoc uzyskują w dużej mierze od rodziny i przyjaciół. Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w dużym stopniu zależy od stopnia znajomości z takimi osobami oraz wiedzy na temat ich problemów.

Przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Publicznej sondaż wskazał, iż ponad połowa osób biorących udział w badaniu ma albo miała osoby niepełnosprawne wśród znajomych, przyjaciół lub rodziny.  Blisko 25% ankietowanych zna takie osoby tylko z widzenia lub niezbyt dobrze, a 10% nie zna żadnej osoby niepełnosprawnej.

Problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W opinii społecznej najczęściej wymienianymi problemami, z jakimi mogą borykać się osoby niepełnosprawne są problemy finansowe.  Brak dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji. Same osoby niepełnosprawne również przyznają, że są to jedne z większych problemów, jakie spotykają na swojej drodze.

Najczęściej wymieniane problemy rodzin osób niepełnosprawnych to także trudności finansowe. Istotne są trudności w pogodzeniu pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ważnymi aspektami w życiu osób bliskich niepełnosprawnym są także wypalenie, przemęczenie i brak sił oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne, często są w większym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. Mogą doświadczać odrzucenia zarówno w wymiarze personalnym, przez środowisko społeczne, jak i na gruncie zawodowym, z powodu lęku pracodawców przed zatrudnianiem ich.

Niemal wszystkim spośród ankietowanych osób niepełnosprawnych pomaga najbliższa rodzina. Często wymieniani byli również znajomi i przyjaciele. Niewielka część osób niepełnosprawnych korzysta z pomocy fundacji i organizacji pozarządowych czy też pomocy społecznej, a to właśnie te organizacje według respondentów powinny pomagać osobom z niepełnosprawnością najczęściej.

Niestety zdecydowana większość ankietowanych uważa, że wsparcie, jakie obecnie otrzymują od państwa osoby niepełnosprawne i ich rodziny, jest niewystarczające – opinie te dotyczą zarówno wsparcia rodzin dzieci niepełnosprawnych, jak dorosłych osób niepełnosprawnych.

Stosunek do osób niepełnosprawnych

Obecnie w Polsce uważa się, że większość ludzi ma pozytywne nastawienie do osób niepełnosprawnych (60%). Opinie zależne są często od znajomości osób niepełnosprawnych, gdyż jedna trzecia ankietowanych nie uważa, by społeczeństwo polskie miało dobry stosunek do osób z niepełnosprawnością.

Niestety sami niepełnosprawni częściej przyznają (44%), że społeczeństwo ma negatywne nastawienie do nich. Aczkolwiek nadal ponad połowa z nich ocenia, iż jest to nastawienie pozytywne

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial