Społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy poprawiającej sytuację osób niepełnosprawnych

14 czerwca ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Patronem i inicjatorem akcji jest Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Projekt nowelizacji ustawy ma chronić miejsca pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy. Akcja trwa do 14 września 2016!

14 czerwca 2016 roku otrzymano Postanowienie Marszałka Sejmu informujące o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym samym rozpoczął się 3-miesięczny okres, w trakcie którego trzeba zebrać minimum 100.000 podpisów poparcia dla inicjatywy.

Projekt przewiduje 5 głównych zmian:
Ograniczenie możliwości obniżania wpłat na PFRON poprzez wyłączenie osób z lekkim stopniem niepełnosprawności ze wskaźnika zatrudnienia 6%.
Wyłączenie z dofinansowania (SOD) wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, których zatrudnienie wynika z obowiązku osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia zwalniającego z wpłat na PFRON pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wysokości co najmniej 50%.
Przywrócenie możliwości udzielania ulgi we wpłatach na PFRON do wysokości 80% należnej wpłaty na PFRON, co zapobiegnie likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.
Znaczące obniżenie stosowanych obecnie kar dla pracodawców, którzy na skutek pomyłki nieprawidłowo wypełnili obowiązek sprawozdawczości wysyłanej do PFRON.
Wyeliminowanie możliwości zjawiska zatrudnienia tego samego pracownika przez więcej niż jednego pracodawcę dla różnych celów ustawowych (dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienie z wpłat na PFRON).

By powyższe zapisy mogły stać się prawem i zaczęły działać na rzecz osób niepełnosprawnych podpis poparcia pod projektem musi złożyć 100 tysięcy obywateli. Akcja zbierania podpisów potrwa do 14 września.

Więcej informacji o inicjatywie można uzyskać na stronie akcji www.zapolitykow.pl oraz na stronie Ogólnopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych www.sejmik.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial