Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych, w ramach następujących zadań:

I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 
Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

II. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba niepełnosprawna – zamieszkała i zameldowana na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – do wysokości 15 – krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej informacji

Kwota środków PFRON pozostających do dyspozycji Prezydenta Miasta Rzeszowa, które mogą zostać przeznaczone na realizację powyższych zadań to 100 tys. zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia
ul. Kopernika 16
tel. 17 875 46 55

http://www.rzeszow.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial