Surdopedagog dr Magdalena Bednarska – Gabinet Wsparcia Słuchu

Magdalena Bednarska jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, surdopedagogiki oraz tłumaczem i wykładowcą języka migowego. Ukończyła studia na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna, opublikowała kilkanaście artykułów naukowych i uczestniczyła w konferencjach polskich oraz zagranicznych.  

Od lat wspiera środowiska osób słabosłyszących i niesłyszących oraz dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ramach przeprowadzonych badań naukowych oraz ze współpracy z ośrodkami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

rehabilitacja słuchu
Magdalena Bednarska – surdopedagog

Moją misją jest wsparcie osób wykluczonych społecznie słabosłyszących
i niesłyszących oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Surdopedagogika

,,surdopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem, wychowaniem i rehabilitacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących” (Kupisiewicz M., 2014).

Surdopedagogika obejmuje:

 • profesjonalne nauczanie
 • rehabilitacja słuchu
 • wsparcie pedagogiczne dzieci i młodziezy
 • wsparcie pedagogiczne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących

Rehabilitacja słuchu

dr Magdalena Bednarska realizuje pełną diagnozę surdopedagogiczną badanego pacjenta w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz wyniki badania audiometrii totalnej. Diagnoza zawiera wskazania, opis oraz konkretne zalecenia dla dalszego rozwoju i rehabilitacji osoby słabosłyszącej i niesłyszącej.

Rehabilitacja składa się z następujących elementów:

 • reakcja na dźwięki
 • rozpoznawanie dźwięków
 • różnicowanie dźwięków
 • lokalizowanie dźwięków
 • pamięć słuchowa

„Posiadam doświadczenie jako nauczyciel-surdopedagog, wychowawca osób niesłyszących i słabosłyszących w każdym wieku oraz naukowiec. Moim celem jest stałe kontynuowanie tych działań i aby osoba, z którą pracuję była nie tylko zrehabilitowana, ale czuła się pełnosprawnym członkiem społeczeństwa.”

Gabinet Wsparcia Słuchu

oferta gabinetu rehabilitacji słuchu

Rehabilitacja słuchu

Zajęcia rehabilitacji słuchowej realizowane są na podstawie diagnozy, zgodnie z założeniami metod wychowania słuchowego dostosowanymi do potrzeb pacjenta. Bazą stosowanych metod są dźwięk, mowa i komunikacja migowa.

Surdopedagogika

Profesjonalne nauczanie, rehabilitacja i wsparcie pedagogiczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Diagnoza surdopedagogiczna w oparciu o wywiad i wyniki badań (audiometria tonalna).

Dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz słabosłyszącej i niesłyszącej

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w obszarze edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, klas starszych oraz młodzieży uczącej się. Zajęcia realizowane są poprzez dostosowane metody, narzędzia i formy pracy, uwzględniające potrzeby pacjenta. Wspierają rozwój i utrwalają nabyte umiejętności.

Język angielski dla osób słabosłyszących i niesłyszących

Nauka języka angielskiego realizowana jest poprzez dostosowane metody i formy pracy, uwzględniające potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących.

„Jako specjalista posiadam znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzony zdanym międzynarodowym egzaminem TELC, więc mogę obsługiwać także osoby posługujące się językiem angielskim bądź chcące się go nauczyć. Badania naukowe pokazują, że osoby niesłyszące i słabosłyszące posiadają zdolność do przyswajania języka angielskiego przy stosowaniu odpowiednich metod nauczania. „

Realizowane konsultacje

 • pedagogiczna
 • surdopedagogiczna
 • specjalistyczna
 • opinie dodatkowe

Język Migowy

 • Tłumaczenia w zakresie języka migowego – także poprzez współpracę z organizacjami wspierającymi osoby niesłyszące
  i słabosłyszące.
 • Kursy Języka migowego – dla firm, organizacji oraz osób prywatnych w ramach działań projektowych oraz komercyjnych.

Wsparcie niesłyszących i słabosłyszących na rynku pracy

 • Zajęcia z alternatywnych metod komunikacji system językowo-migowy, polski język migowy dla osób przygotowujących się do pracy z osobami z niepełnosprawnością (rodzice, kadra pedagogiczna, specjaliści i inni).
 • Kształcenie kadr przygotowujących się do pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie zajęć, warsztatów i innych form umożliwiających przygotowanie się do pracy z osobą niesłyszącą i słabosłyszącą.

Gabinet wsparcia słuchu

Gabinet znajduje się w cichym miejscu, co sprzyja prowadzeniu zajęć, jest miejsce dla czekających rodziców. Zapraszamy do kontaktu rodziców, opiekunów, instytucje oraz osoby zainteresowane tematem wsparcia i edukacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

Surdopedagog Magdalena Bednarska

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14, 35-309 Rzeszów ( CM MEDYK)

Strona: https://www.surdopedagog.pl/

Nr kontaktowy: +48792988974

Email: biuro@surdopedagog.pl

Gabinet Wsparcia Słuchu Rzeszów
Gabinet Wsparcia Słuchu Magdalena Bednarska
Gabinet Wspracia Słuchu Rzeszów
Gabinet Wsparcia Słuchu Magdalena Bednarska

.

.

Wywiad z dr Magdaleną Bednarską zrealizowany przez Rampowicza Krystiana

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial