System orzecznictwa w Polsce

W dzisiejszym artykule opiszę wam jak wygląda system orzecznictwa w naszym kraju. Na wstępie zaznaczam, iż nie jestem ekspertem w tej dziedzinie więc będę opierać się na materiałach znalezionych w Internecie.

System orzecznictwa – czym jest?

Ogólnie mówiąc jest to ocena stanu zdrowia chorego, która nie zawsze jest zgodna ze stanem faktycznym, samo prawo mówi o tym, że ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności. Zalicza się do tego również aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność mogą orzec:

 • Powiatowe / Miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Pierwsza instancja.
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- Druga instancja.

Wedle prawa istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Lekki – osoby takie mają naruszoną sprawność organizmu, która powoduje obniżoną zdolność do wykonywania pracy, mają ograniczenia w pełnieniu ról społecznych.
 2. Umiarkowany – są to osoby, niezdolne do pracy lub zdolne do pracy w warunkach chronionych i telepracy częściowo wymagają one również pomocy osób trzecich przy wykonywaniu niektórych czynności życiowych.
 3. Znaczny – czyli osoby które według prawa wymagają stałej /długotrwałej są również niezdolne do samodzielnej egzystencji, zdolne do pracy w warunkach chronionych.

Poprawne orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

 • Oznaczenie zespołu orzekającego
 • Datę wydania orzeczenia
 • Datę w której wniosek został złożony
 • Podstawę prawną na mocy której zostało wydane orzeczenie.
 • Dane osobowe
 • Sposób ustalenia niepełnosprawności
 • Symbol niepełnosprawności
 • Okres orzeczenia niepełnosprawności( na czas określony lub na stałe)
 • Wskazania składu orzekającego
 • Uzasadnienie decyzji o wydaniu orzeczenia
 • Pouczenie o odwołaniu
 • Podpis przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków.

Jeśli wydane orzeczenie nie spełnia naszych oczekiwań, możemy w ciągu 14 dni od wydania decyzji złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez organ który wydał orzeczenie.

Artykuł zrealizowany w ramach stażu.

Bibliografia

1.https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/systemy-orzecznictwa-w/9258,Systemy-orzecznictwa-w-Polsce.html.

2.http://www.fazon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13:systemy-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-polsce&catid=11&Itemid=106

3.https://empatia.mpips.gov.pl/-/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

4. https://rampa.net.pl/przeciez-jest-pan-zdrowy-system-orzecznictwa-za-zamknietymi-drzwiami/?fbclid=IwAR2dE2foFOxdZlRzi5j05aAsgEY5j8owgAN1TfQFN01eY2Zuj2i9X6ACiR8

5.http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Artykuł zrealizowany podczas stażu w ramach projektu „Aktywny Start” współfinansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial