VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”

W dniach 02-03.12.2016 odbyła się w ramach obchodów 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kolejna, już ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” organizowana przez Katedrę Sportu Paraolimpijskiego w ramach obchodów 70-lecia Uczelni, pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity prof. AWF.

Poszczególne sesje obejmowały tematykę dotyczącą „Sportu osób niepełnosprawnych”, „Aktywności ruchowej adaptacyjnej (APA)”, „Zagadnień integracji w wychowaniu fizycznym i w sporcie”. Jak w poprzednich latach i w tym roku nie zabrakło sesji posterowej. Prawidłowy przebieg sesji nadzorowany był przez Komitet Organizacyjny przy dużym wsparciu wolontariatu studentów I roku, 2 stopnia Wydziału Fizjoterapii. Oprawę konferencji wzbogacił pokaz tańca flamenco zorganizowany przez MDK Wrocław.

http://awf.wroc.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial