We Wrocławiu międzynarodowe sympozjum dot. wad słuchu

Prelekcje i dyskusje nt. metod wykrywania wad słuchu, systemu opieki nad osobami niedosłyszącymi czy finansowania leczenia głuchoty z użyciem implantów słuchowych znalazły się w programie rozpoczętego w czwartek we Wrocławiu międzynarodowego sympozjum EURO-CIU.

We wrocławskiej konferencji udział zapowiedziało 200 osób – lekarze różnych specjalności, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, pracodawcy, zatrudniający osoby głuche i niedosłyszące, a także osoby, które słyszą dzięki implantom słuchowym.

Adrian Szatkowski, prezes stowarzyszenia „Słyszeć bez granic” (jeden z organizatorów sympozjum), podkreślił, że wady słuchu staja się chorobą cywilizacyjną. „WHO szacuje, iż problem dotyczy ok. 466 milionów ludzi na świecie. W Polsce to ponad 5 mln. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie. Wszystko przez wszechobecny hałas w naszym otoczeniu oraz postępujące starzenie się społeczeństw” – powiedział Szatkowski. Wskazał, że utrata słuchu może być także następstwem różnych chorób, np. zapalenia opon mózgowych czy niewyleczonych infekcji górnych dróg oddechowych.

Zdaniem organizatorów konferencji, którzy powołują się na dane WHO, koszty nieleczenia niedosłuchu na całym świecie to około 750 mld dolarów rocznie, a w Polsce ok. 14 mld euro. „Współcześnie możliwości leczenia niedosłuchu są coraz większe, a gdy aparaty słuchowe nie pomagają, rozwiązaniem jest implant słuchowy” – powiedział Szatkowski. Stowarzyszenie kierowane przez Szatkowskiego zabiega o zapewnienie każdemu pacjentowi z implantem regularnej wymiany procesora dźwięku, który zużywa się w codziennej eksploatacji.

Organizatorem wrocławskiego sympozjum jest stowarzyszenie osób z implantem słuchowym „Słyszeć bez granic” oraz EURO-CIU (European Association of Cochlear Implant Users). W programie trzydniowej konferencji znalazły się prelekcje i dyskusje nt. najefektywniejszych metod wykrywania wad słuchu u dzieci i dorosłych, systemu opieki nad osobami dotkniętymi wadą słuchu czy problemu finansowania leczenia głuchoty z użyciem implantów słuchowych.

Do Wrocławia przyjadą m.in. dr Shelly Chadha, szefowa Programu Zapobiegania Niedosłuchowi i Głuchocie ze Światowej Organizacji Zdrowia, prof. Henryk Skarżyński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, czy Monika Lehnhardt-Goriany, przewodnicząca Komitetu Naukowego, prezes Fundacji Lehnhardt.

Według danych przedstawionych przez organizatora konferencji w Polsce jest około 10 tys. osób korzystających z implantów słuchowych, połowa z nich to dzieci i młodzież.

Sympozjum EURO-CIU rozpoczęło się w czwartek, a zakończyło w sobotę.

(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial