Więźniowie z niepełnosprawnością fizyczną

Rzecznik Praw Obywatelskich śledząc realizację zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem jest zapewnić osobom z różnego rodzaju niesprawnością prawo do życia w środowisku wolnym od barier, zwrócił się do Dyrektora Służby Więziennej. Adam Bodnar w grudniu wystąpił  w obronie praw osadzonych osób z niepełnosprawnościami, mając na uwadze przypadek umieszczonego w areszcie śledczym osadzonego o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności fizycznej. Standardy warunków bytowych w jednostkach penitencjarnych nie zawsze dostosowane są do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności więźniów, a w działaniach Służby Więziennej brakuje zrozumienia dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i kompleksowego systemu wsparcia.

Dyrektor Generalny SW wskazał, że w czasie modernizacji jednostek penitencjarnych podejmowane są działania zmierzające do ich dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie 57 jednostek penitencjarnych funkcjonuje 100 cel przystosowanych dla więźniów poruszających się na wózku inwalidzkim, dysponujących 307 miejscami zakwaterowania. Kolejne inwestycje będą realizowane sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych dostosowywane do obowiązujących przepisów do końca 2017 r. Działania szkoleniowe kadry więziennej dotyczące zjawiska niepełnosprawności oraz szeroko pojętej problematyki przestrzegania praw człowieka realizowane są zaś w sposób ciągły w trakcie doskonalenia zawodowego.

źródło: www.rpo.gov.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial