„Wygrajmy Razem”

Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem" z Dąbrowy Górniczej ogłasza rekrutację dla dzieci i młodzieży z rożnymi niepełnosprawnościami w wieku 10 – 16 lat do udziału w warsztatach pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje".

Projekt ten ma na celu wspieranie i rozwijanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całej Polski, jak również pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności. Jest nim również wzajemna integracja i budowanie pozytywnych relacji poprzez tworzenie wspólnego dzieła.

W warsztaty z tworzenia filmów animowanych zaangażowana będzie wybitna reżyserka filmów animowanych – Aniela Lubieniecka i jej asystent Adrian Jackowski. Warsztaty mają charakter wyjazdowy, a opieką nad grupą młodych uczestników zajmie się wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pracująca na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w Domu Wycieczkowym „Świerk" w Węgierskiej Górce. W programie warsztatów, (oprócz wspólnej, kreatywnej zabawy przy tworzeniu filmów animowanych) jest min. wycieczka do słynnego studia filmów animowanych w Bielsku-Białej.

Warunkiem rekrutacji jest udział w konkursie plastycznym pt. „Moje wyśnione wakacje" i przysłanie pracy plastycznej na adres Fundacji do 15 czerwca. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.wygrajmyrazem.org.pl w zakładce Realizowane projekty.

Projekt pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje" jest współfinansowany ze środków PFRON. Do jego współorganizacji przystąpili: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, jak również Centrum Kultury Wrocław Zachód. Patronat honorowy nad projektem objęli: prezydent Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza, a także zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego – dr Maria Potępa. Organizator zwrócił się z prośbą o opiekę medialną do magazynu i portalu „Nasze Sprawy" i Polskiego Radia Katowice.

Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie udzielają: Łukasz Baruch (prezes Fundacji „Wygrajmy Razem"): tel. 696094857 i Jarosław Caputa (koordynator projektu, pedagog, kierownik internatu w dąbrowskim SOSW): tel. 502674502

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial