Wyjdź z szuflady

Konkurs poetycki „Słowa, dobrze, że jesteście”

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, które piszą wiersze, do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie: osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 5 tys. zł,

II miejsce – 3 tys. zł,

III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin. W momencie rejestracji zgłoszenia, każdemu z autorów zostanie przypisany unikalny kod, którym będą oznaczone jego wiersze. Dzięki temu jury nie będzie znało rodzaju niepełnosprawności, wieku ani żadnych innych informacji na temat autora utworów, oceniona będzie wyłącznie jego twórczość. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu).

Do utworów należy dołączyć:

· kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wypełnioną
i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika),

· kartę zgłoszeniową, zaparafowaną na każdej stronie i podpisaną na ostatniej stronie,

· czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika.

Karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu są do pobrania na końcu tej strony.

Wiersze oraz komplet wymaganych dokumentów należy przesłać najpóźniej do 11 marca 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs poezji”, lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej

ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4,

30-198 Kraków

Z dopiskiem „Konkurs Poezji”

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2016 r. Wręczenie nagród odbędzie się 21 maja w Radio Kraków w studio im. Romany Bobrowskiej,
al. Słowackiego 22 w Krakowie, podczas koncertu „Poezjo, ach to Ty!”.

Utwory zwycięzców konkursu zostaną opublikowane w tomiku poezji wraz
z utworami laureatów konkursu „Przychodzi wena do lekarza”, wydanym wspólnie z Medycyną Praktyczną.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Karolina Trela, nr tel.: (12) 31 25 114

e-mail: karolinatrela@republikamarzen.org

Załączniki do pobrania na stronie: http://republikamarzen.org

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial