Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Kierunek pionierskich studiów podyplomowych pod nazwą Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, który powstał na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością!”

Ogólnopolski Konkurs i Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Organizatorami są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia oraz dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

 

Nabór na wyróżniony kierunek studiów podyplomowych Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Studia będą odbywać się w trybie zaocznym i trwają dwa semestry (250 godzin). Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania kultury i sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, także niepełnosprawnym intelektualnie, z zespołem Aspergera i autyzmem. Wśród wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy z niepełnosprawnością.

 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków:

nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych, a także kandydaci wywodzący się spośród:
– pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii, teatrów),
– pedagogów specjalnych,
– terapeutów zajęciowych,
– nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
– społeczności osób z niepełnosprawnością (możliwość dofinansowania do czesnego i kosztów dojazdów z programu Aktywny Samorząd),
– pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
– architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
– urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultury.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
– Aspekty edukacyjno-wychowawcze sztuki
– Typologia niepełnosprawności
– Podstawy arteterapii
– Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niewidomych i głuchoniewidomych
– Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących
– Dostosowanie sztuki do potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie
– Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu plastyki
– Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu muzyki i teatru
– Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
– Edukacja muzealna
– Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
– Dostępność cyfrowa
– Warsztaty artystyczno-edukacyjne
– Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi:
– Polski Język Migowy
– Fonogesty
– System Językowo-Migowy
– Alfabet Lorma
– Alfabet Braille’a
– Audiodeskrypcja

W ramach pracowni dyplomowej studenci będą realizować projekty artystyczne w partnerskich instytucjach kultury w Polsce:
– Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
– Muzeum dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Więcej informacji na temat studiów (m.in. zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów) pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/udostepnianie-kultury-i-sztuki-osobom-niepelnosprawnym,9343.htm

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial