Marcin Jurzysta

Marcin Jurzysta o odwadze i życiowej determinacji – moja niepełnosprawność

Marcin Jurzysta – politolog, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim, zaangażowany społecznie publicysta i komentator polityczny. Jest autorem artykułów naukowych o tematyce polityczno-społecznej i medioznawczej.


Niepełnosprawność nigdy nie była wymówką a motywacją, swoje życiowe marzenia i plany realizował niezależnie od wszystkich. W dzisiejszej rozmowie z Rampowiczem Krystianem opowiada o dorastaniu z niepełnosprawnością, odwadze oraz życiowej determinacji🙂

Marcin Jurzysta

Dziękujemy za rozmowę.

Realizacja: Rampowicz Krystian

Wywiady zrealizowane przez Krystiana:

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial