Rozwój technologii, zalety i wady

Od zarania dziejów…

Od zarania dziejów ludzie rozwijali swoje talenty oraz tworzyli nowe wynalazki. Uskuteczniali techniki polowania produkując coraz skuteczna broń już w czasach prehistorii, z czasem nastąpił rozwój rolnictwa. Ludzie zaczęli tworzyć pierwsze osady i je rozbudowywać. Społeczności się rozrastały, wymagało to zwiększenia produkcji żywności. Ludzie zaczęli uprawiać rolę, pozyskiwali coraz więcej terenów uprawnych karczując lasy.

Drewno było bardzo ważnym surowcem do budowy domów, statków, produkcji broni. Tworzenie coraz lepszych narzędzi dawało coraz więcej możliwości, zastąpienie miedzi stalą rozwinęło kamieniarstwo, rozwinęło wytwarzanie broni oraz pancerzy. W starożytnym Rzymie wymyślono nawet cement zapomniany przez kolejne wieki.. Dzięki rozwojowi powstawały miasta, całe społeczeństwa. Praca wykonywana przez ludzi dzięki pomocy nowych narzędzi była coraz bardziej wydajna i pozwalała tworzyć coraz wspanialsze rzeczy, budowle.                 

Era przemysłowa w XIX wieku

Przełomem była era przemysłowa w Anglii w XIX wieku, silnik parowy, kolej oraz wszelkiej maści maszyny zautomatyzowały pracę oraz produkcję. Powstawały pierwsze fabryki wykorzystujące linie produkcyjne (fabryka Henrego Forda) Spowodowało, to że słynny Ford T stał się samochodem ogólnie dostępnym dla ludu. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju ludzkości było powstanie komputerów, na początku były to maszyny wykonujące proste obliczenia. Z czasem ich moc obliczeniowa wrastała do obecnego poziomu co pozwala tworzyć skomplikowane wyliczenia, tworzyć grafiki komputerowe, animacje. Komputery stały się nieodzownym narzędziem do pracy i rozrywki. Nastąpiła automatyzacja, robotyzacja produkcji masowej pozwalająca produkować tysiące, miliony sztuk różnych produktów. Doprowadziło to do globalizacji na świecie, światowe koncerny sprzedają swoje produkty na całym świecie.

Zalety rozwoju technologicznego

Rozwój technologii ma ogromny wpływ na ludzi, ich pracę i życie codzienne. Pozwala nam tworzyć coraz wspanialsze rzeczy, nasza praca jest szybsza, wydajniejsza i lżejsza. Możemy robić wiele rzeczy, które jeszcze 100 lat temu byłyby niewyobrażalne. Internet dał nam globalną komunikację, przepływ informacji. Rozwój technologii wojskowej ma wymiar bardziej „humanitarny” życie ludzkie jest lepiej chronione i mniej narażane.

Rozwój technologii- wady i potencjalne zagrożenia

Niestety jak wszystko w życiu taki rozwój ma również minusy i tworzy potencjalne zagrożenia. Automatyzacja pracy powoduje spadek miejsc pracy, czynność kiedyś wykonywaną przez kilka osób teraz może wykonać 1 osoba zarządzająca zautomatyzowaną produkcją. Czynnik ludzki jest coraz bardziej pomijany.

Kolejnym zagadnieniem jest rozwój sztucznej inteligencji (AI), komputery dzięki temu mają nam pomagać robić wiele rzeczy, ale już teraz potrafią tworzyć wiele rzeczy samodzielnie. Ostatnio często poruszanym problemem są generowane przez AI obrazy, oraz muzyka, czy nawet wirtualne osoby. Budzi to ogromny sprzeciw artystów, bo oni poświęcają lata na swoje prace, a komputer potrafi wygenerować obraz samodzielnie.

Rozwój mediów społecznościowych pozornie niegroźny z założenia w nieodpowiednich rękach potrafi być zagrożeniem. Hate, kreowanie trendów, nacisk społeczny odbija się na ludzkiej psychice, powoduje depresję i inne problemy psychiczne. Ludzie w tym natłoku informacji, bodźców często nie potrafią się odnaleźć. Współczesne społeczeństwo się zagubiło w tym wyścigu szczurów…

Podsumowanie

Podsumowując z jednej strony rozwój jest potrzebny i daje nam wiele pozytywnych aspektów. Pozwala ludziom osiągać szczyty oraz tworzyć wspaniałe rzeczy. Z drugiej strony prowadzi do wielu problemów, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych. Rozwój ludzkości powinien być zrównoważony.

Opracowanie w ramach odbywanego Stażu: Konrad Drożański

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial