asystent

Asystent osoby niepełnosprawnej – niepełnosprawność wspomagana

Odpowiadając potrzebom czytelniczym chciałbym zająć się dziś tematem usług asystenckich przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Z tej publikacji dowiecie się na czym polega zawód asystenta osoby niepełnosprawnej, jaki cel przyświeca tej profesji, jak również kto może skorzystać z pomocy, jaką niesie ona ze sobą.

Odpowiem na pytanie dotyczące warunków przystąpienia do programu usług asystenckich, ile godzin obejmuje udzielanie pomocy z tytułu omawianego tematu, czy wreszcie przedstawię problem wniosków niezbędnie wymaganych w procesie rekrutacji. Mam nadzieję, iż artykuł ten stanowić będzie pomocne narzędzie zarówno dla tych, którzy chcieliby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, jak i dla tych, którzy takowe usługi chcieliby świadczyć. Zapraszam!

Asystent osoby niepełnosprawnej – cel zawodu

Celem jest opracowanie formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych zadań, jak również pomoc w zaadaptowaniu do życia w społeczeństwie osób, które z racji swojego schorzenia nie są w stanie w sposób samodzielny radzić sobie z przeciwnościami losu.

Usługi asystenckie – do kogo kierowana jest  pomoc?

Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej skierowana jest zarówno do osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci i młodzież od 16 do 18 roku życia), jak również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konkretnie chodzi tu o niepełnosprawność w stopniu umiarkowany, jak również znacznym.

Na czym polega praca asystenta osoby niepełnosprawnej?

Praca polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy w wykonywanych codziennych czynnościach. Zaliczyć do nich można w szczególności:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, biurowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście, miejscowości, korzystaniu z dostępnych środków transportu
 • wsparcie w docieraniu do szkół, miejsc pracy, odbywanego stażu, na szkolenia
 • pomoc w docieraniu do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • pomoc w docieraniu do placówek rehabilitacyjnych i leczniczych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, koncertach, wyjściu do kina, teatru, muzeów, spotkania towarzyskie
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań osoby z niepełnosprawnością
 • pomoc w dotarciu do lekarza oraz pomoc podczas wizyty i  badania
 • pomoc w robieniu zakupów w uczestnictwie osoby z niepełnoprawnością (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo: do 5kg)

Asystent osoby niepełnosprawnej – uprawnienia

Do wykonywania zawodu asystenta osoby z niepełnosprawnościami uprawniona jest osoba, która posiadać będzie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Do podjęcia takiej pracy jest także uprawniona osoba posiadająca wykształcenie na poziomie przynajmniej średnim, jak również mająca co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Ile godzin obejmuje pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej?  

Pomoc ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej przysługuje:

– zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-22:00

– limit godzin pracy asystenta nie może przekroczyć 30 godzin miesięcznie.

Asystent osoby niepełnosprawnej – Gdzie złożyć wniosek?

Otóż podstawowym krokiem jest złożenie do urzędu gminy lub powiatu „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
 • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się

Kartę można złożyć tradycyjnie odwiedzając urząd za pomocą poczty lub elektronicznie.

Na podstawie złożonej karty jednostka samorządu terytorialnego może przyznać usługę asystenta.

Istnieje możliwość samodzielnego wskazania przez osobę niepełnosprawną osoby, która ma świadczyć usługi asystenckie, jednakże nie może ona należeć do rodziny osoby starającej się o pomoc asystenta.

Asystent osoby niepełnosprawnej – opłaty

Korzystanie z usług asystentów jest bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta takie jak: wynagrodzenie, ubezpieczenie oraz zakup biletów komunikacji publicznej pokrywają gminy i powiaty ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, jak również Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tekst i opracowanie: Kamil Drożyński

Publikacje Kamila Drożyńskiego:

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial