Jak ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy osoby niepełnosprawnej – Poradnik

Na wstępie

Cześć! W swojej kolejnej publikacji chciałbym podjąć temat dofinansowania do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami z uwagi na to, iż część Rampowiczów jak i czytelników Rampy musi lub będzie musiała wyjść naprzeciw tej sytuacji. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jak przebiega proces ubiegania się o nie, jakie dokumenty winny zostać złożone, na jak długi okres dofinansowanie zostaje przyznane oraz jak wysokie są kwoty dofinansowań zapraszam do lektury niniejszego poradnika.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Omawiając kwestię dofinansowania do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami, należy zacząć od tego komu ono przysługuje. Otóż przysługuje ono osobom niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu jak również osoba niepełnosprawna legitymująca się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze stwierdzoną dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o dofinansowanie?

Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie do prawa jazdy osoby niepełnosprawnej potrzebne będą następujące dokumenty: Wypełniony druk wniosku AS A2-3 (P), klauzula informacyjna KLAUZULAAS, kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, faktura pro-forma dotycząca kosztu kursu oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę orzeczenia inną niż 05-R lub 03-L.

Gdzie należy składać dokumenty?

Opisywane dokumenty składać należy za pośrednictwem platformy SOW. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem tej platformy należy: Zarejestrować się na platformie SOW, posiadać adres poczty elektronicznej jak również kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP.

Na jak długi okres przyznawane jest dofinansowanie?

W chwili obecnej o dofinansowanie do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami można ubiegać się do marca 2021 roku. Wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie udziela Dział Rehabilitacji Społecznej Ośrodków Pomocy społecznej.

Kwoty dofinansowań do prawa jazdy osób niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 800 zł,w tym koszty kursów i egzaminów kat.B 2 100 zł, natomiast koszt dofinansowania obejmujący pozostałe kategorie wynosi 3 500 zł, koszt zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia waha się w granicach 800 zł, tłumacza języka migowego 500 zł.

Tekst i pracowanie: Kamil Drożyński

Poznajcie pozostałe opracowania Rampowicza Kamila:

4 odpowiedzi do artykułu “Jak ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy osoby niepełnosprawnej – Poradnik

  1. Pingback: ChADowa rzeczywistość, czyli Choroba afektywna dwubiegunowa

  2. Pingback: Niepełnosprawność w krzywym zwierciadle, nasza odmienność?

  3. Pingback: "Przecież jest Pan zdrowy"- System orzecznictwa za zamkniętymi drzwiami

  4. Pingback: Niepełnosprawność a wiara-bardzo ciężki dar, który dał wiele szczęścia

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial