bariery

Jak starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych? Poradnik

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Na początek

Cześć! W kolejnym artykule chciałbym zgłębić temat dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Poruszam go między innymi ze względu na fakt, iż osobiście niestety zmagam się z nim od dłuższego czasu i zmagania te jak dotąd nieskuteczne. Opowiem Wam o tym, w jaki sposób należy ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier i komu ono przysługuje. Zobaczymy także co obejmuje dofinansowanie, jaka dokumentacja jest wymagana przy składaniu wniosku, odpowiemy na pytanie dotyczące wysokości sumy dofinansowania przyznawanej na cel likwidacji barier. Zapraszam:)

Co nazywamy barierami architektonicznymi?

Otóż bariery architektoniczne, to fizyczne przeszkody ograniczające osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwość swobodnego korzystania z miejsc, obiektów budowlanych, dróg, dojść, jak również ograniczające swobodę korzystania ze sprzętów, które dostępne są dla osób w pełni sprawnych.

Przykłady barier architektonicznych

Oto one: do barier architektonicznych należą między innymi schody prowadzące do wind, dotyczy to np. budynków oświatowych, w których ograniczają dostęp do wykształcenia osobom, których niepełnosprawność wymaga korzystania z wózka inwalidzkiego.

Niedostosowane toalety, wysokie progi, wąskie przejazdy między framugami, brak miejsca do manewrowania wózkiem, śliskie powierzchnie, brak oznaczeń miejsc uprzywilejowanych, zbyt wysokie instalacje urządzeń wspomagających obsługę windy i domofonu, brak podjazdów bezwysiłkowych, brak poręczy i barierek zabezpieczających, brak kontrastowych kolorów dla osób niedowidzących.

Bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej

W przestrzeni miejskiej takimi barierami architektonicznymi są wysokie krawężniki uniemożliwiające przejście przez ulicę, zjazd z chodnika, dojazd do miejsca parkingowego, wąskie chodniki, nierówna i uszkodzona nawierzchnia, brak ciągłości przejazdu (chodnik kończący się wysokim krawężnikiem bez możliwości zjazdu), wysokie budownictwo oraz osiedla nie uwzględniające potrzeb osób z niepełnosprawnościami – schody przed wejściem do bloku, niedostosowane windy, brak automatycznego oświetlenia, punkty usługowe i sklepy bez możliwości bezpośredniego wjazdu z chodnika, itp.

Bariery architektoniczne w mieszkaniach i domach

Bariery architektoniczne są również w mieszkaniach i domach – wąskie przejazdy, niedostosowane toalety, wysokie wanny, wysokie progi, brak miejsca na manewrowanie wózkiem, wysoka zabudowa szafek, wysoka instalacja włączników itp.

Kto może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych?

Zacząć należy od tego, kto może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Otóż ubiegać może się o nie osoba fizyczna, w tym także osoba małoletnia legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, której rodzaj niepełnosprawności potwierdzony został aktualnym zaświadczeniem lekarskim, jeżeli nie został on określony w orzeczeniu. Zaświadczenie to winno mieć miesięczną ważność od daty wystawienia.

O przyznanie dofinansowania mogą także ubiegać się osoby, u których w zaświadczeniu lekarskim widnieje adnotacja „Wymaga likwidacji barier architektonicznych”. Wymagana jest tutaj również zgoda właściciela budynku, który zamieszkuje osoba niepełnosprawna. Dofinansowanie przysługuje także osobie z niepełnosprawnością, która posiada stałe zameldowanie w lokalu, w którym nastąpić mają prace nad likwidacją barier architektonicznych.

Co konkretnie obejmuje dofinansowanie?

Sprawę tą określa rozporządzenie MPiPS mówiące o tym, jakie rodzaje zadań przypisanych powiatom sfinansowane mogą zostać przez PFRON oraz o tym, w jaki sposób udzielona może zostać pomoc, jednakże na ogół wszystkie warunki z tym związane ustalane są w powiatach.

Jaką dokumentację należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Dokumentację, którą należy dołączyć do wniosku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie mówiące o konieczności likwidacji barier architektonicznych
 • zgoda właściciela budynku na podjęcie prac
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej, lub jej opiekuna prawnego
 • kserokopię dokumentu mówiącego o tej opiece
 • należy przedstawić dokument stanowiący podstawę zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego

Jak duża jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Kwota dofinansowania nie jest większa niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wspomnieć należy, iż uzależniona jest między innymi od zakresu planowanych prac. Dofinansowanie obejmie koszt zakupu potrzebnych urządzeń, materiałów budowlanych, czy wreszcie koszt robót wymaganych przy realizacji przedsięwzięcia.

Tekst i opracowanie: Kamil Drożyński

Publikacje Kamila Drożyńskiego:

5 odpowiedzi do artykułu “Jak starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych? Poradnik

 1. Pingback: Bariery architektoniczne w Ośrodkach Zdrowia - ZOZ

 2. Pingback: Siła kobiecości w niepełnosprawności

 3. Pingback: Braterstwo bez barier - Rodzeństwo i niepełnosprawność

 4. Pingback: Odleżyny leczenie i profilaktyka - Poradnik zapobiegania

 5. Pingback: Asystent osoby niepełnosprawnej – niepełnosprawność wspomagana

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial