ratownik medyczny

Pomoc przedmedyczna i medyczna – Ratownik medyczny Barbara Szott

Barbara Szott z wykształcenia jest ratownikiem medycznym, kocha ten zawód od 10 lat. Na co dzień pracuje w Toruniu w jednym ze szpitali. Kocha sport i muzykę a spotkania z ludźmi i pomaganie im to jej praca i hobby. Wywiad przeprowadziła stażystka Katarzyna Liszcz

Pierwsza pomoc przedmedyczna i medyczna – czym się różnią?

Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratunkowych. A później jak przyjadą odpowiednie służby bądź w szpitalu mamy do czynienia z pomocą medyczną

Jakie są podstawowe pytania, które zada ratownik osobie wzywającej pomoc medyczną? 

Lista pytań zmienia się w zależności od sytuacji, w której jest wzywana pomoc medyczna, ale najważniejsze z nich to:

 • Ilu jest poszkodowanych?
 • Kto jest w najcięższym stanie?
 • Gdzie zdarzył się wypadek?
 • Czy czuje Pan / Pani ból lub inne objawy?
 • Jaki mamy dzień? miesiąc? rok? 
 • Czy pamięta Pan / Pani co się wydarzyło przed wypadkiem?
 • Czy przyjmuje Pani/ Pan leki?
 • O której był ostatni posiłek?
ratownik medyczny
Barbara Szott

Czy według Pani potrzebne są działania edukacyjne dzieci i młodzieży w temacie pierwszej pomocy?

Tak i to jak najbardziej im prędzej się dziecko powiedzmy nauczy tym lepiej:)

Z jakimi barierami najczęściej spotykacie się wykonując pracę w zespole ratownictwa medycznego?

Są różne bariery to zależy od przypadku, ale przytoczę ostatnią akcję. Mieliśmy wezwanie do osoby która miała ataku padaczki i była na wózku, czyli niepełnosprawna. Musieliśmy ją „wynosić” przez balkon przy pomocy straży pożarnej, bo mieszkanie było na 4 piętrze! Nie chcę myśleć jak ci ludzie transportowali i wynosili takiego człowieka np. do lekarza.

Czy w Pani środowisku zawodowym są osoby z niepełnosprawnością, które mają ukończony podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy?

Tak jest wiele takich osób, ale część dopiero się uczy podstaw:)

Jakie są podstawowe zasady komunikacji, które należy zastosować w momencie wezwania pomocy medycznej?  

Zakres czynności może być różny: 

 • od zwykłej rozmowy
 • obserwacji chorego
 • konieczność np. tamowania poważnego krwotoku
 • pamiętajmy, że ofiara zdarzenia może cierpieć z powodu więcej niż jednej przyczyny, dlatego zajmijmy się najpierw najpoważniejszym urazem (np. uraz głowy)
 • czekanie z chorym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego
 • uspokajanie chorego, monitorowanie stanu chorego (schemat udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzanie wywiadu)

Czy w trakcie udzielania pomocy medycznej chory musi przedstawić dokumenty lub badania – jeśli tak to jakie?  

Tak pacjent lub jego rodzina musi przedstawić:

 • dokument tożsamości chorego np. dowód osobisty, bądź legitymację rencisty
 • wypisy ze szpitali, jeśli posiada
 • lista leków, które przyjmuje
 • nazwy leków na które pacjent może lub jest uczulony
ratownik medyczny

Jakie zachowanie i jaka komunikacja ze strony chorego lub jego rodziny przyspiesza proces udzielania pomocy?  

Przede wszystkim jest to zachowanie spokoju i nie ukrywanie prawdy przed zespołem ratowniczym, że np.:

 • pacjent miał kontakt z zakażonym na Covid-19 lub
 • na jakie schorzenia cierpi dana osoba (to zależy od przypadku) np. w przypadku cukrzycy, że pobiera insulinę bądź leki doustne.
 • informowanie zespołu ratowniczego na jakie choroby inne pacjent Cierpi (np. mpd, padaczka, rak itp.)

Jak rodzina chorego może pomóc ratownikowi w trakcie udzielania pomocy? 

Rodzina pacjenta może:

 • przygotować rzeczy osobiste do zabrania do szpitala
 • dokumentację medyczną chorego
 • listę leków, które pacjent przyjmował bądź przyjmuje
 • zabezpieczenie leków, które pacjent zażył np. w przypadku próby samobójczej
 • nieprzeszkadzanie w prowadzeniu akcji ratunkowej przez ratowników
 • zamknięcie zwierząt, psów
Barbara Szott
Barbara Szott

Czego nie należy robić w czasie, gdy jest udzielana pomoc medyczna? Pytanie dotyczy zachowań zarówno obserwatorów, świadków jak i samego chorego

Jeżeli chodzi o zachowania to nie należy przeszkadzać ratownikom w prowadzeniu akcji ratunkowej.

Jeżeli jest już zespół ratunkowy i oddaliśmy pacjenta, to chory, jak i jego rodzina musi współpracować z zespołem ratunkowym, a świadkowie nie powinni komentować działań ratowniczych.

Czy osoba z niepełnosprawnością może być ratownikiem?

Oczywiście, że tak uważam, że każdy obywatel powinien obowiązkowo mieć kurs pierwszej pomocy, ponieważ udzielając instrukcji drugiej osobie jak ma postąpić ratuje życie. Przypomnę tylko, że za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi ci kara pozbawienia wolności do lat trzech

Kim dokładnie jest ratownik KKP proszę nam o tym opowiedzieć?

Ratownik przedmedyczny KPP zostaje nim osoba po ukończeniu odpowiedniego kursu i może udzielać kwalifikowaną pierwszą pomoc. Jest to najwyższe uprawnienie możliwe do uzyskania przez osoby bez wykształcenia medycznego. Określone to jest w zapisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ratownik przedmedyczny KPP – ma większe możliwości i wiedzę, niż obywatel bez szkolenia. Może wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, przyrządową oraz bez oprzyrządowania, Zajmuje się unieruchamianiem złamań, zabezpieczeniem kończyn z podejrzeniem zwichnięć oraz złamań. W przypadku krwotoków zewnętrznych, ratownik może je tamować i opatrywać rany. Pozostałe czynności to: przeprowadzenie wstępnego etapu postępowania przeciwwstrząsowego oraz ochrona osoby poszkodowanej przed wychłodzeniem lub przegrzaniem.

Ratownik przedmedyczny KPP – to wartościowy członek ekip wyżej wymienionych służb, dlatego warto zainteresować się możliwością ukończenia kursu. Należy pamiętać aby co 3 lata podejść do egzaminu certyfikacyjnego. Aby ułatwić odnalezienie osoby z takimi uprawieniami, ratownik przedmedyczny może nosić na swoim ubraniu odpowiedni emblemat.

O kursach pierwszej pomocy Przedmedycznej KKP i nowych technologiach

Czy Pani zdaniem kursy KKP można robić internetowo?

Oczywiście, że tak nowe technologie pozwalają na zrobienie kursu KKP – ratownika przed medycznego i zdobycia uprawnień na 3 lata, po tym okresie trzech lat należy ponownie zrobić uprawnienia na ratownika przedmedycznego – KKP

Wywiad z Barbarą Szott przeprowadziła asystentka Portalu Rampa, również ratowniczka KKP– Katarzyna Liszcz

Wywiad zrealizowany w ramach stażu.

zdjęcia źródło: Barbara Szott

.

.

Publikacje Rampowiczki Katarzyny Liszcz

Odpowiedź do artykułu “Pomoc przedmedyczna i medyczna – Ratownik medyczny Barbara Szott

 1. Pingback: Prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy - Rampa - Pokonujemy bariery

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial